Europese Unie | Berenschot Belgium

Werkveld

Europese Unie

Om de meerwaarde van de EU en de kansen die zij biedt optimaal te kunnen benutten, is het van belang dat uw organisatie hier proactief op inspeelt.
Afbeelding - Europese Unie

De Europese Unie heeft een grote impact op het land, provincies, gemeenten en het bedrijfsleven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuwe Europese wetgeving op het gebied van energie- en klimaatbeleid, digitalisering en grensoverschrijdende samenwerkingen.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Wat we doen

Participatief werken

De relatie tussen overheid en samenleving verandert. Participatief werken wordt steeds belangrijker en overheden hebben de samenleving steeds meer nodig bij het oplossen van vraagstukken. Denk aan burgerparticipatie bij bouwprojecten, in het sociaal domein of bij het behoud van lokale voorzieningen. Tegelijkertijd vindt er steeds meer overheidsparticipatie plaats als overheden meedoen met burgerinitiatieven of inwoners de ruimte geven om een overheid te challengen. Om tot een tevreden samenleving en overheid te komen, is een productief samenspel nodig tussen politiek, bestuur, samenleving en organisatie. Dat is echter niet vanzelfsprekend.

Wij helpen overheidsorganisaties om beter participatief te werken aan mooiere resultaten voor de maatschappij. Aan de hand van onze visie op participatief pionieren en leren, leveren wij systematisch maatwerk.

Hoe we dat doen

Berenschot en de EU

Wij ondersteunen Benelux bedrijven en decentrale overheden bij complexe Europese vraagstukken en helpen organisaties die hun vleugels willen uitslaan in Europa te ‘europeaniseren’. Daarnaast voeren wij diverse opdrachten uit voor de verschillende Europese instanties.

Berenschot EU volgt de ontwikkelingen in Europa op de voet en onderhoudt een veelzijdig Europees netwerk. Met ons kantoor in de Europese wijk in Brussel, zitten wij dicht bij het vuur en weten wij als geen ander wat er speelt.

Afbeelding -