Benchmarking


Benchmarken: verbeteren door te vergelijken

Het meten en vergelijken van uw prestaties met die van andere vergelijkbare organisaties kan belangrijke stuurinformatie opleveren voor het verbeteren van uw bedrijfsvoering. Dit zogeheten benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot.

State-of-the art analyses en technieken

U kunt deelnemen aan een bestaande benchmark binnen het Berenschot Benchmark Instituut, onderdelen van uw organisatie laten benchmarken of samen met ons een nieuwe benchmark ontwikkelen. In alle gevallen ontvangt u beknopte, duidelijke verbeterinformatie, gebaseerd op heldere definities en gevalideerde gegevens. Daarbij maakt Berenschot gebruik van state-of-the-art analyses en technieken, waarbij we uw organisatie niet alleen vergelijken met collega-organisaties, maar ook concrete verbetersuggesties aanreiken.

Salaris-Benchmarks

Mijn medewerkers vertellen me dat ze te weinig betaald worden? Wat moet ik bieden aan een kandidaat voor een openstaande functie ? Wat betalen de collega-bedrijven in mijn sector? Nu arbeiders en bedienden dichter bij elkaar komen, wat moet ik aan de ex-arbeiders betalen? De jaarlijkse opslagronde komt er weer aan, hoe zijn de lonen de laatste jaren geëvolueerd? Ik zit in de voedingssector, waarmee moet ik mij vergelijken? Op deze vragen en problematieken kunnen wij met onze verschillende salaris-benchmark-producten een passende ondersteuning bieden. Dit niet enkel voor België, maar sinds begin 2015 ook voor Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en verschillende Oost-Europese landen.

In al deze benchmarks staat 1 principe als een paal boven water: de confidentialiteit. We rapporteren steeds de gegevens dusdanig dat individuele bedrijven niet herkenbaar zijn. Daarnaast houden we in onze rapportering ook rekening met de statistische relevantie.