Field Benchmark | Berenschot Belgium

Dienst

Field Benchmark

Field Benchmarking omvat het actief ondervragen van een door de opdrachtgever bepaald panel van ondernemingen of organisaties, over de door de opdrachtgever bepaalde Comp & Ben elementen, al dan niet voor specifieke functies.
Afbeelding - Field Benchmark

Dit is een zeer geïndividualiseerde vorm van benchmarking, op maat van de opdrachtgever, waar Berenschot de gekozen Comp & Ben elementen ondervraagt bij de organisaties die voor de opdrachtgever relevant zijn, voor de functies die door de opdrachtgever bepaald zijn.

De resultaten worden uitgebreid aan de opdrachtgever gerapporteerd, evenwel zonder onze confidentialiteitsgarantie te hypothekeren. Dit betekent dat Berenschot nooit informatie over individuele bedrijven met naam en toenaam rapporteert, tenzij deze bedrijven hier expliciet geen bezwaar tegen hebben en dit onderdeel uitmaakt van de afspraken voorafgaand aan het onderzoek.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Geïndividualiseerde benchmarking

Omdat de kwaliteit van het resultaat in hoge mate afhankelijk is van de kwaliteit van de input, zal Berenschot aan twee zaken veel aandacht besteden, nl.

  • De functie: deze wordt gewogen door middel van ons eigen analytische wegingssysteem (USB) om een vergelijkbaar gewicht te kennen
  • De aangeleverde gegevens van de deelnemers: wij ondersteunen de deelnemers in het aanleveren van excellente gegevens. Dit kan door middel van het bezoeken van de deelnemers zodoende samen de nodige informatie te capteren, of door middel van een diepgaande controle op de ontvangen gegevens met betrekking tot salarissen en arbeidsvoorwaarden

De deelnemers krijgen in ruil voor hun deelname een syntheserapport.

In de meeste gevallen draagt de opdrachtgever alle kosten; evenwel kunnen andere samenwerkingsverbanden bekeken worden doch meerdere eigenaars betekent meteen een moeilijker beslissingsproces aangezien er dan ook meer zeggingsschap is.

Is dit duur? Niet noodzakelijk, alles is afhankelijk van de wensen en de intrinsieke waarde voor u als klant.

Bekijk gerelateerde diensten