Desk Benchmark


Wij gaan voor u in onze uitgebreide salarisdatabase op zoek naar de gevraagde informatie over één of meerdere functies.

U kan aangeven met welk type bedrijven u wenst te vergelijken voor uw functie(s): de volledige Belgische arbeidsmarkt, een bepaalde regio, sector of organisatiegrootte. Dit betekent dat u, afhankelijk van het precieze doel van de benchmark, de referentiemarkt kan bepalen. Wij onderzoeken vervolgens of deze gewenste vergelijkingsbasis statistisch relevant aanwezig is in onze database en voeren deze opdracht graag voor u uit indien dit het geval is.

Deze te benchmarken markt kan erg breed zijn (alle bedrijven in België), een grote activiteitensector omvatten (bv. volledige industrie) of een specifieke subsector zijn (bv. chemische industrie of voedingssector).

Wij kunnen rapporteren over het salaris (vast, variabel en totaal loon) alsook over benefits (firmawagens, groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, ...) en onkostenvergoeding.

Indien u dit wenst positioneren wij (de salarissen van) uw medewerkers grafisch ten opzichte van de marktsalarisdata. Dit biedt een helder zicht op uw positie ten opzichte van de referentiemarkt.