MRB | Berenschot

My Reward Benchmark: hoe verhoudt uw loonbeleid zich ten opzichte van de markt?

Artikel
My Reward Benchmark: hoe verhoudt uw loonbeleid zich ten opzichte van de markt?

Deel dit artikel

Datum

13 april 2023

Leestijd

6 minuten

De voorbije jaren werd de arbeidsmarkt grondig door elkaar geschud: de ‘war on talent’ woekert dan ook feller dan ooit. Wat betekent dat voor uw loonbeleid? Met ‘My Reward Benchmark’ biedt Berenschot, in samenwerking met Securex en CLB, u een kwaliteitsvolle tool aan om salarissen te vergelijken en te benchmarken in België.

Het salaris is een cruciaal onderdeel van een strategisch HR-beleid. Een adequaat verloningsbeleid helpt uw organisatie immers om net die mensen aan te trekken – en minstens even belangrijk: talenten te behouden – die bijdragen tot het langetermijnsucces van uw onderneming. Helaas weten te veel bedrijven niet hoe marktconform dat is; en weten ze dus ook niet hoe concurrerend ze zijn.

Het resultaat? Sollicitanten knappen af op uw loonvoorstel – of beweren voor dezelfde functie een hoger aanbod gekregen te hebben van uw concurrenten. Ook talent behouden wordt zo steeds moeilijker. 

Benchmarken ten opzichte van de markt

Los van de vraag of u het concurrentievermogen van uw loonbeleid wil verbeteren, heeft u er als onderneming baat bij om te weten hoe u zich verhoudt ten opzichte van de markt – lees: hoe uw loonbeleid zich verhoudt. Met My Reward Benchmark hebt u een waardevolle tool in handen om dit in detail te analyseren en een helder beeld te krijgen van uw positie. Tegelijkertijd krijgt u ook meer inzicht in uw concurrentie.

Salaris vergelijken: hoe vaak doet u dat?

Een loonbeleid leeft en evolueert samen met de arbeidsmarkt. Eén van de taken van een efficiënte HR-dienst bestaat er dan ook uit om ervoor te zorgen dat deze voorwaarden competitief en attractief blijven. Dat alles uiteraard steeds in functie van de targets van uw onderneming.

Net daarom is het van vitaal belang dat salarissen maximaal om de 2 jaar getoetst worden aan externe benchmarks. Daarvoor hoeft u overigens zelf helemaal geen marktonderzoek te doen: u kan deelnemen aan een salarisstudie en/of de data aankopen bij een gerenommeerde HR-specialist zoals Berenschot.

Zo’n vergelijking is overigens echt geen overbodige luxe. De markt verandert namelijk veel sneller dan u denkt – of verwacht. Daarbij volstaat het om even terug te blikken op de corona crisis. Het virus ontpopte zich als een immense maatschappelijke katalysator en versnelde heel wat sluimerende problemen – zoals de steeds prominentere krapte op de arbeidsmarkt.  

Die krapte wordt aangezwengeld door onder meer een tekort aan kandidaten, de vergrijzing, het gebrek aan competenties, specifieke arbeidsomstandigheden van bepaalde jobs (zoals zware fysieke arbeid, weekend- en avondwerk), het type contracten of verloning en een verschil in verwachtingen.

Betekent dit dat bedrijven per definitie moeten meestappen in een opbod van salarissen? Niet noodzakelijk. Ten eerste is voor veel bedrijven de bovengrens van verloningen zo goed als bereikt. 

Daarnaast creëert zo’n opbod potentieel ook ontevredenheid: een schijnbaar gebrek aan argumenten om collega’s betere loon- en arbeidsvoorwaarden te geven, kan de sfeer binnen het bedrijf danig bederven.

5 voordelen van een externe benchmark voor salaris

Opbieden hoeft dus niet – ervoor zorgen dat uw werknemers per maand minstens een marktconform loon verdienen, dan weer wel. Een (twee)jaarlijkse salarisbenchmark is dan ook een cruciale tool voor elke succesvolle HR-manager, C&B-managers, Total Rewards Managers, … kortom, iedereen die dagelijks  betrokken is bij HR en payroll of verloning.

Daarbij hebben we het dan vooral over externe benchmarking: u vergelijkt de loonvoorwaarden van de werknemers binnen uw organisatie met die van gelijksoortige bedrijven in uw sector, markt – en zelfs met die van uw concurrenten.

Dit levert u 5 concrete voordelen op:

  • U verwerft inzicht in uw marktpositie. U begrijpt hoe het loonbeleid van uw organisatie zich verhoudt ten opzichte van andere spelers in dezelfde sector en kan concurrenten evalueren. Daarnaast kan u makkelijker vaststellen wat de sterke en zwakke punten van uw loonvoorwaarden zijn; zodat u vervolgens vooral de sterke punten kan uitspelen.
  • U kan makkelijker talent aantrekken, behouden en tevreden stemmen. Door uw salarissen te benchmarken weet u of uw werknemers correct verloond worden. Vervolgens kan u met aantrekkelijke loonvoorwaarden het personeelsverloop beperken, de beste talenten behouden en tegelijkertijd nieuwe werknemers aantrekken.
  • U bouwt een gefundeerd salarisbeleid uit. Salarisstudies bieden concrete data om een loonbeleid uit te stippelen in lijn met de marktnormen voor de verschillende functies. Benchmarking helpt u zo om zowel concurrerend te blijven, als al te grote salarisverschillen te voorkomen tussen de verschillende posities binnen uw organisatie. Dit verstevigt de billijkheid binnen uw bedrijf.
  • U kiest voor objectiviteit. Salarisstudies worden aangereikt door externe partijen en geven uw HR-departement een objectief beeld van de arbeidsmarkt. Uw data vormen zo een neutrale en solide basis om beslissingen rond bijvoorbeeld salarisverhogingen, contractonderhandelingen en loonkostenprognoses te rechtvaardigen
  • U wint kostbare tijd. Dankzij een benchmarking tool hoeft uw HR-team niet langer loonstudies manueel uit te pluizen en kan zich focussen op andere aspecten van personeelsmanagement.

>> Ontdek met My Reward Benchmark of uw salarissen marktconform zijn

My Reward Benchmark by Berenschot

Uiteraard kan u voor zo’n salarisstudie rekenen op een doorwinterde HR-specialist als Berenschot, want elk jaar voeren we een salarisenquête uit op de Belgische arbeidsmarkt. 

Om een zo accuraat mogelijk beeld te vormen, verzamelt Berenschot data voor bijna 200 functies die voorkomen in de meeste ondernemingen en organisaties. Daarnaast garandeert een betalende deelname de kwaliteit van de data. Alle organisaties worden zorgvuldig geselecteerd.

Zodra de data verzameld en verwerkt zijn, beschikt u over een salarisvergelijker: een flexibele webtool waarmee u de markt kan analyseren en uw salarissen kan positioneren volgens verschillende criteria. U kan uw rapport gedurende 1 jaar online raadplegen waar en wanneer u wil. 

Klinkt als muziek in uw HR-oren? Via onderstaande link vindt u meer informatie over de verschillende parameters die we opnemen in de online tool; alsook hoe u zelf deelneemt en uw salarisstudie aankoopt.

>> Ja, ik wil de benchmarking tool testen!

Meer nodig dan een marktconform salaris

Wil u ook op langere termijn het verschil blijven maken voor uw werknemers? Een benchmarking tool is de eerste stap in het creëren van een aantrekkelijk loonbeleid. Belangrijk daarbij is om verder te kijken dan een marktconform salaris. Een strategisch HR-beleid of -management helpt u om de uitdagingen van vandaag te gebruiken als een hefboom voor duurzaam succes.  Want u hebt er alle belang bij om de kansen van de nieuwe mogelijkheden binnen de professionele wereld maximaal te benutten om een arbeids- en loonbeleid uit te stippelen in lijn met het DNA van uw organisatie.

Daarbij nodigt Berenschot u uit om écht out-of-the-box te denken! Daar helpen we u uiteraard graag bij. Loonbeleid gaat immers veel verder dan de cijfers op een loonstrook. Het omvat alle beslissingen en praktijken van de onderneming inzake beloning zoals extralegale voordelen, bonussen, promoties, loonsverhogingen en aandelenopties. Daarnaast vormt het het kloppende hart van de algemene personeelsstrategie binnen uw onderneming.

Vanuit deze visie vereist het beheer van uw loonbeleid een gedetailleerde analyse en regelmatige controle van de behoeften van de onderneming, de verwachtingen van de werknemers en de marktnormen. Onthoud ook vooral dat het loonbeleid een impact heeft op zowel de bedrijfscultuur als het imago van uw onderneming als werkgever. Een goed beheerd loonbeleid kan bijvoorbeeld bijdragen tot een cultuur van billijkheid, transparantie en vertrouwen tussen het personeel en de onderneming. Dat vergroot op zijn beurt de betrokkenheid en motivatie van uw werknemers; alsook de aantrekkelijkheid van uw onderneming voor toekomstig talent.

Van vrijwilligersdagen, wellness-training en flexibel verlofbeleid tot  mentorprogramma’s, bijscholingen tot innovatiewedstrijden: welke extra’s kunt u uw werknemers aanbieden zodat ze zich optimaal verbonden voelen met uw bedrijf?

Anders gezegd: staar u niet blind op louter financiële componenten. Ook uw social responsibility, unieke bedrijfsmissie en waarden vormen een vitaal onderdeel van uw HR-strategie. Dankzij de neutrale blik van de Berenschot consultants zijn we uitstekend gepositioneerd om het creatieve denkwerk te doen dat uw onderneming nodig heeft.

>> Vind een HR-adviseur

Samengevat, een strategisch HR-beleid helpt u om zowel nieuw talent aan te trekken, als bestaand talent in huis te houden. En vooral dat laatste is van onschatbare waarde voor uw organisatie!

Benieuwd welke strategische arbeids- en loonvoorwaarden voor uw bedrijf het verschil kunnen maken? Berenschot staat al meer dan 80 jaar aan de zijde van bedrijven en industrie in de Benelux. Naast audits en analyses op maat stippelen we samen met u een gepast HR-beleid uit. Versterk vandaag uw positie van morgen!