My Reward Benchmark by Berenschot Belgium

Dienst

My Reward Benchmark by Berenschot

De resultaten van onze jaarlijkse salarisstudie (spildatum 31/08/2021) zijn beschikbaar!
Afbeelding - My Reward Benchmark by Berenschot

Salarisbenchmarking is één van de bouwstenen om uw verloningsbeleid jaar na jaar actueel en relevant te houden. Dat is belangrijk, uw verloningsbeleid draagt immers bij tot het bereiken van de strategische doelstellingen van uw organisatie en tot het aantrekken, motiveren en behouden van talentvolle medewerkers. En dus houdt u bij het ontwikkelen of bijsturen van uw verloningsbeleid best rekening met uw externe marktcompetitiviteit. Hiermee kan « My Reward Benchmark by Berenschot » u bijstaan.

Meer weten?

Contacteer ons.

Mail ons
Wat we bieden

Een uniek functieclassificatiesysteem

« My Reward Benchmark by Berenschot » (MRB) is een salarisenquête die jaarlijks uitgevoerd wordt door Berenschot op de Belgische arbeidsmarkt in samenwerking met Group S en Securex. De enquête bestaat uit meer dan 180 functies, gegroepeerd in 14 functiefamilies en in 9 niveaus, die aanwezig zijn in het merendeel van de ondernemingen en professionele organisaties (Algemene Directie, Productie, Techniek, Onderzoek en Ontwikkeling, Logistiek & Aankoop, Marketing, Verkoop & Customer Service, Kwaliteit, Financiën, Personeel, Informatica, Juridische en Algemene Diensten).

De rapporten zijn online toegankelijk en kunnen worden gedownload naar de meest gangbare rekenbladprogramma's. Het unieke functieclassificatiesysteem van Berenschot (U.S.B. methode) ligt aan de basis van de benchmark en op deze manier garanderen wij u een objectieve en betrouwbare weergave van de markt.

Afbeelding -

Volgende rapporteringen zijn opgenomen in de online tool:

 • Analyse per functieniveau, functiefamilie en individuele functie
 • Salaris- en benefitsinformatie:
  • Vast bruto jaarloon
  • Variabel bruto jaarloon
  • Totaal bruto jaarloon
  • Forfaitaire kosten op jaarbasis
  • Aanwezigheid en categorie bedrijfswagens
  • Aanwezigheid maaltijd- en ecocheques
  • Aanwezigheid verzekeringspakket
 • Onderscheid tussen arbeiders, bedienden en kaderleden
 • Positionering van uw medewerkers in de markt
 • Analyse van de salarissen volgens: sector, omzet, personeelsomvang, leeftijd en regio
 • Grafische weergave van de salarisevolutie naargelang de leeftijd en marktpositionering aan de hand van percentielen

Wilt u ontdekken hoe de salarisenquête er uitziet? Neem een kijkje op de demo!

Berenschot garandeert een vertrouwelijke en beveiligde behandeling van uw gegevens en dit conform de GDPR regeling.