Functieclassificatie en beloning | Berenschot Belgium

Beloning & functieclassificatie

Belonen gaat altijd over de relatie tussen medewerkers en de eigen organisatie. Het behelst ook de verhoudingen tussen organisaties in de markt.
Afbeelding - Beloning & functieclassificatie

Strategisch beloningsmanagement is eerst en vooral keuzes maken en dit in lijn met de waarden, visie en strategie van uw onderneming. En nadien deze keuzes ook nog waarmaken in de praktijk (prestaties belonen vraagt een degelijk prestatiemanagementsysteem, verantwoordelijkheden belonen vraagt een degelijk functieclassificatiesysteem, ...). Over beloning duidelijk, begrijpelijk en transparant communiceren is geen sinecure.

Functieclassificatie is het systeem-analytisch bepalen van het gewicht van elke functie of rollencluster in vergelijking met alle andere functies/rollenclusters teneinde een fundering te creëren waarop u uw eigen specifieke beloningsstructuur kan bouwen. Een goed functieclassificatiesysteem/rollenmodel helpt u bij het:

 • Inrichten van uw organisatie
 • Beheersen en vergelijken of harmoniseren van salariskosten
 • Vaststellen en faciliteren van verticale en horizontale loopbaantrajecten
 • Bepalen van competenties, per functie- of rol(niveau)
 • Uitwerken van een beoordelingsbeleid
 • Managen van veranderingen en het evalueren van de impact van reorganisaties
 • Ondersteunen van een genderneutraal verloningsbeleid
Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Functieclassificatie: instrumenten voor HR

Bij de invoering van een functieclassificatie of rollenmodel spelen zowel de technische aspecten als de wijze waarop het project wordt geïntroduceerd een belangrijke rol. In onze aanpak, uitgewerkt op basis van onze jarenlange ervaring,  onderscheiden we ruwweg volgende stappen.

USB: een uniek functieclassificatiesysteem

Het Universeel Systeem Berenschot (USB) is een analytische methode die integraal toepasbaar is op alle arbeiders-, bedienden-, kader- en directiefuncties in zowel privébedrijven als bij de overheid en andere non-profitorganisaties, KMO's en grote ondernemingen, in diverse sectoren. Het systeem laat weging van zowel functies als rollen(clusters) toe. Lees meer over het Universeel Systeem Berenschot (USB).

Wegingsmethodiek

Alle functies binnen uw organisatie krijgen aan de hand van zes éénduidig gedefinieerde criteria een waardering uitgedrukt in punten. De totale score bepaalt het gewicht/relatieve zwaarte van de functie. We waarderen functies en rollen(clusters) op de volgende hoofdcriteria:

 • Verantwoordelijkheidsbereik
 • Kennis en complexiteit
 • Probleemoplossing en zelfstandigheid
 • Communicatie en overleg
 • Speciale vaardigheden/eisen
 • Werkomstandigheden

Berenschot Rollen Organisatie Model (ROM)

In steeds meer organisaties hebben medewerkers verschillende rollen. Klassieke functiebeschrijvingen  passen daar niet bij. Het rollenmodel kan hierbij een uitkomst bieden.

Ontwikkelingen gaan steeds sneller. Bedrijven zoeken naar nieuwe manieren van organiseren die daar beter op aansluiten. Denk aan agile organiseren, ‘holacracy’ en zelfsturing. Allemaal gericht op het wendbaarder maken van de organisatie. Dit vraagt een andere houding van medewerkers, die verschillende rollen kunnen vervullen. Klassieke, statische functiebeschrijvingen passen daar niet bij. Een rollenmodel kan uitkomst bieden maar is niet voor elke organisatie geschikt. In hoeverre is een rollenmodel toepasbaar in uw organisatie?

Werken met zuiver en alleen rollen of via rollenclusters gekoppeld aan generieke functiestammen, of toch nog met klassieke functiebeschrijvingen? We kijken samen met onze klanten naar wat het beste past.

Overstappen naar een rollenmodel?

Wij geven inzicht in de mate waarin het voor organisaties zinvol is om (gedeeltelijk) over te stappen van klassieke functiebeschrijvingen naar een rollenmodel. Daarnaast helpen we bij het samenstellen van het rollenmodel en beschikken we over ruime ervaring met het implementeren ervan. Desgewenst koppelen we het rollenmodel aan beloning, maar ook aan het performance- en carrièreproces van medewerkers. Dat is immers een groot voordeel van het werken met een rollenmodel. Zo kunnen medewerkers, teamleiders en coaches in de organisatie heel praktisch, op basis van zeer concrete rollen op verschillende niveaus monitoren waar medewerkers staan

Wie dat doen

Neem contact op met een van onze adviseurs

Bekijk gerelateerde diensten