Eenheidsstatuut | Berenschot Belgium

Dienst

Eenheidsstatuut

Door onze jarenlange ervaring in het adviseren van organisaties in functieclassificatie en loonbeleid zijn we experts in alle materie rondom het eenheidsstatuut.
Afbeelding - Eenheidsstatuut

Op 1 januari 2014 werd de eerste stap gezet naar het eenheidsstatuut Arbeiders – Bedienden door o.a. de gelijkschakeling van de opzeggingstermijnen, proeftijd, afschaffing van de Carenzdag. Tegen 1 januari 2025 moet de volgende stap gerealiseerd zijn nl. de harmonisatie of het wegwerken van de discriminatie tussen arbeiders en bedienden in de bestaande pensioenplannen.

Blijft het hierbij?

Pensioenplannen maken onlosmakelijk deel uit van de “Totale beloning”. Wijzigingen hieraan kunnen de vraag naar het wegwerken van de verschillen in andere elementen van het beloningsbeleid tussen arbeiders en bedienden naar voor brengen of versterken. Vandaag zien we, naast deze in pensioenplannen, verschillen in:

  • De loonvorming en loonevolutie: Starterlonen voor arbeiders liggen vaak relatief hoger dan deze van de bedienden, maar kennen meestal een veel vlakkere evolutie.
  • Arbeidsduur, vakantiedagen, arbeidsduurverkorting, anciënniteits-of leeftijdsverlof.
  • Andere premies of modaliteiten.
  • Classificatie van functies.
  • ...
Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Opportuniteit

Soms zijn de pensioenplannen inherent aan de uitgevoerde functie, vaak ook niet.

Elke harmonisatie brengt een verhoging van de kosten met zich mee. De hoogte hiervan is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden.

Daarnaast kan het eenheidsstatuut - wat op het eerste gezicht als een bedreiging kan overkomen - aangewend worden als een opportuniteit om het loonbeleid strategisch in vraag te stellen en dusdanig aan te passen dat het de waarden, strategie en doelstellingen van de onderneming ondersteunt.

Voer een impactscan uit!

Wij kunnen u helpen om, door middel van een scan, inzicht te verkrijgen in de problematiek, de mogelijke oplossingen en gevolgen.

Deze scan bestaat uit:

  • Een onderzoek van uw arbeiders- en bediendenpopulatie: samenstelling, overlappende functies, arbeidsmarktkarakteristieken, verloningsmechanismen, instroom, doorstroom en uitstroom.
  • Een onderzoek naar uw people management en HR-instrumenten en de mate waarin deze gebruikt worden ten einde het behalen de objectieven van de organisatie te ondersteunen.
  • Een rapportering over de risico’s, een inschatting van de meerkosten zonder corrigerende maatregelen, de harmoniseringsmogelijkheden of harmoniseringsobstakels.
  • Aanbevelingen tot minimalisering van de impact, met inbegrip van korte termijn acties en het lange termijn beleid.

Door onze jarenlange ervaring in het adviseren van organisaties, die arbeiders en bedienden tewerkstellen, in functieclassificatie en loonbeleid zijn we experts in deze materie.

Deze scan bieden wij aan tegen € 3.000,00 exclusief 21% BTW en kan binnen 4 weken worden afgerond.

 

 

Bekijk gerelateerde diensten