My Reward Benchmark by Berenschot Belgium

Dienst

My Reward Benchmark 2023 by Berenschot

Hoe navigeren Belgische bedrijven hun loonbeleid door de War for Talent gecombineerd met stijgende loonkosten?
Afbeelding - My Reward Benchmark 2023 by Berenschot

Neem deel aan de ‘My Reward Benchmark 2023’ salarisstudie en krijg een uniek beeld op basis van meer dan 134.000 individuele salarissen uit meer dan 400 diverse bedrijven. 

In onze loonenquête vindt u een antwoord op onder meer volgende vragen:

 • Wat is het vaste en totale salaris van 180 functies uit 14 functiefamilies en diverse sectoren?
 • Welk brutoloon staat tegenover welk functiegewicht?
 • Is een bedrijfswagen een must?
 • Welke extralegale voordelen bieden een competitief voordeel?
 • En veel meer!

>> Vraag hier meer info over de salarisstudie 2023

Salarisbenchmarking is één van de bouwstenen om uw verloningsbeleid jaar na jaar actueel en relevant te houden. Dat is belangrijk, uw verloningsbeleid draagt immers bij tot het bereiken van de strategische doelstellingen van uw organisatie en tot het aantrekken, motiveren en behouden van talentvolle medewerkers. En dus houdt u bij het ontwikkelen of bijsturen van uw verloningsbeleid best rekening met uw externe marktcompetitiviteit. Hiermee kan « My Reward Benchmark by Berenschot » u bijstaan.

Wat we bieden

Een unieke salarisenquête

« My Reward Benchmark by Berenschot » (MRB) is een salarisenquête die jaarlijks uitgevoerd wordt door Berenschot op de Belgische arbeidsmarkt in samenwerking met Securex en CLB. De enquête bestaat uit meer dan 180 functies, gegroepeerd in 14 functiefamilies en in 9 niveaus, die aanwezig zijn in het merendeel van de ondernemingen en professionele organisaties (Algemene Directie, Productie, Techniek, Onderzoek en Ontwikkeling, Logistiek & Aankoop, Marketing, Verkoop & Customer Service, Kwaliteit, Financiën, Personeel, Informatica, Juridische, Algemene Diensten en Legal).

De rapporten zullen online toegankelijk zijn en kunnen worden gedownload naar de meest gangbare rekenbladprogramma's. Het unieke functieclassificatiesysteem van Berenschot (U.S.B. methode) ligt aan de basis van de benchmark en op deze manier garanderen wij u een objectieve en betrouwbare weergave van de markt.
Wenst u nu reeds een overzicht, aarzel dan niet om meer info omtrent de resultaten van mid-2022 te raadplegen via deze link: My Reward Benchmark mid-2022 | Berenschot Belgium

Afbeelding -

Volgende rapporteringen zijn opgenomen in de online tool:

 • Analyse per functieniveau, functiefamilie en individuele functie
 • Salaris- en benefitsinformatie:
  • Vast bruto jaarloon
  • Variabel bruto jaarloon
  • Totaal bruto jaarloon
  • Forfaitaire kosten op jaarbasis
  • Aanwezigheid en categorie bedrijfswagens
  • Aanwezigheid maaltijd- en ecocheques
  • Aanwezigheid verzekeringspakket
 • Onderscheid tussen arbeiders, bedienden en kaderleden
 • Positionering van uw medewerkers in de markt
 • Analyse van de salarissen volgens: sector, omzet, personeelsomvang, leeftijd en regio
 • Grafische weergave van de salarisevolutie naargelang de leeftijd en marktpositionering aan de hand van percentielen

Wilt u ontdekken hoe de salarisenquête er uitziet? Neem een kijkje op de demo!

Berenschot garandeert een vertrouwelijke en beveiligde behandeling van uw gegevens en dit conform de GDPR regeling.

Bekijk gerelateerde diensten