Benchmark Overhead | Berenschot Belgium

Dienst

Benchmark Overhead

Daar waar de meerderheid van de bedrijven de efficiëntie en productiviteit in het primaire proces nauwlettend monitoren, blijft het optimale aantal medewerkers in leidinggevende en ondersteunende functies, ook wel ‘de overhead’ genoemd, vaak een blinde vlek.
Afbeelding - Benchmark Overhead

Hoe bepaalt u wat een redelijke balans is tussen de omvang en kosten voor de primaire organisatie-activiteiten en die van de ondersteunende diensten (overhead)? Hoe weet u op welke aspecten van de overhead u kunt bezuinigen of juist moet investeren? De Benchmark Overhead helpt u bij het beantwoorden van deze vragen.

Wij vergelijken op bedrijven onderling op de omvang van de overhead. Soortgelijke onderzoeken hebben wij sinds 2001 uitgevoerd voor inmiddels meer dan 2.000 organisaties in 26 sectoren. Naast een vergelijking tussen bedrijven op sectorniveau kunnen wij hierdoor ook een betrouwbare vergelijking met andere sectoren maken.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct

Stuur een vraag
Wat we bieden

Vergelijking en optimalisering van uw overhead

Wij vergelijken uw overhead in dit onderzoek met uw specifieke sector én met andere organisaties. Onze ervaring leert dat de rapportage u handvaten biedt bij kostenreducties, budgetplannen en het inrichten van shared service centra.

De volgende vragen staan centraal:

  • Hoe verhoudt de toegevoegde waarde van de overhead zich tot de kosten daarvan?
  • Hoe groot mag de overhead binnen uw organisatie dan zijn?
  • Wat is voor uw organisatie de meest efficiënte en effectieve manier om de overhead in te richten en aan te sturen?

Met slechts een beperkte inspanning en investering ontvangt u een specifieke rapportage over de relatieve omvang van uw overhead inclusief ‘best practices’. De door u verstrekte gegevens worden volstrekt vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt.

De Benchmark Overhead levert u informatie over de omvang, kosten en mate van centralisatie van uw overhead in vergelijking met andere bedrijven. Daarnaast genereren wij enkele productiviteitskengetallen (output per fte) en het aantal leveranciers. In deze benchmark vergelijken wij bovendien uw managementstructuur met die van andere bedrijven. Daar bovenop zijn in het rapport enkele ‘best practices' uit uw sector op een rij gezet.

Bekijk gerelateerde diensten