Onze organisatie | Berenschot Belgium

Wie we zijn

Onze organisatie

Berenschot Belgium is een onafhankelijk HR-adviesbureau. Al meer dan 60 jaar geven we vorm aan de toekomst van werken en organiseren in België. Met gefundeerde adviezen en slimme oplossingen. In nauwe samenwerking met onze klanten. Altijd op zoek naar duurzame oplossingen.
Afbeelding - Onze organisatie
Afbeelding -

Governance

Berenschot Groep B.V. omvat als houdstermaatschappij alle tot de Groep behorende vennootschappen, alsmede andere deelnemingen waarin wordt geparticipeerd. De Stichting Berenschot Beheer is enig aandeelhouder in Berenschot Groep B.V. Het houden en beheren van de aandelen in Berenschot Groep B.V. is gericht op het verzekeren van de continuïteit en het bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van de ondernemingen die tot de Groep behoren.

Directie

Directievoorzitter
Drs. H. van der Molen
directielid
Ir. M.H. Wijngaard

Raad van commissarissen

Voorzitter
Mr. M.M. van 't Noordende MBA
Raadslid
Prof. dr. P.A.H. van Lieshout
Raadslid
Drs. A.A. van Zutphen

Stichting Berenschot Beheer

Voorzitter
Mr. M.C. van der Laan
Bestuurslid
Ir. P.C. Molengraaf
Bestuurslid
Prof. dr. J.I. Stoker
Bestuurslid
Drs. M. Trompetter
Bestuurslid
Prof. dr. P.J. Werkhoven
Berenschot International B.V./NAO N.V.
Drs. H. van der Molen
Berenschot Belgium N.V.
Drs. H. van der Molen
Drs. A.J.M. de Jong RA
(Gedelegeerd bestuurder)

Statuten en handelsregister

Berenschot Groep B.V. is de rechtsopvolger van Berenschot Holding B.V. met ingang van 3 maart 2015. De statuten van Berenschot Holding B.V. zijn vastgesteld bij notariële akte d.d. 16 februari 1999 en gewijzigd per 3 maart 2015. De statutaire zetel is te Utrecht. De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister te Utrecht onder nummer 30155100.

Afbeelding -

Vestigingen

Berenschot Groep B.V.

Van Deventerlaan 31-51

3528 AG Utrecht

Postbus 8039

3503 RA Utrecht

T (030) 2916 916 

W www.berenschot.nl 

Berenschot Belgium N.V.

Pegasuslaan 5, 1831 Diegem, Belgium (Hoofdvestiging)

Schuman Roundabout 6, 1040 Brussels, Belgium

T +32 2 777 06 45

W www.berenschot.be 

 

Berenschot EU

Aarlenstraat 20

1050 Brussel, Belgium

T +32 (0) 2 777 06 45

W www.berenschot.eu 

Afbeelding -

Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Berenschot.

Certificeringen

ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Berenschot is opgebouwd conform de structuur van de ISO 9001:2015 en voldoet aan de eisen van de norm.

ISO 27001

ISO 27001 is de internationale norm voor informatiebeveiliging. Het informatiebeveiligingssysteem van Berenschot is opgebouwd conform de structuur van de ISO 27001-2013 en voldoet aan de eisen van de norm. 

ISO 26000

ISO 26000 is de internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De activiteiten die Berenschot uitvoert in het kader van het MVO-beleid zijn gebaseerd op de kernonderwerpen: goed bestuur, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, eerlijk zaken doen, consumentenbelangen, milieu en betrokkenheid.

Kwaliteitsregister

Berenschot staat ingeschreven in het 'Kwaliteitsregister Organisatieadvies' van Lloyd's Register Quality Assurance. In dit register zijn bureaus opgenomen die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en die onafhankelijk getoetst worden.

CRKBO-registratie

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) registreert onderwijsinstelling die  voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Berenschot voldoet aan de kwaliteitseisen en is daarmee in het bezit van een CRKBO-registratie.