Zorg | Berenschot Belgium

Werkveld

Zorg

De beste zorg voor iedereen. Daar zetten we ons elke dag voor in. Door te helpen om zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt aan te bieden, regeldruk te verminderen, tekorten op de arbeidsmarkt terug te dingen of in te zetten op preventie.
Afbeelding - Zorg
Hoe we dat doen

Multidisciplinaire samenwerking

De zorgsector staat voor steeds complexere vraagstukken, mede onder invloed van krappe financiële kaders, digitalisering en grotere eisen aan en transparantie over prestaties en kwaliteit. We leven niet langer in een eendimensionale wereld. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen leiden tot alliantievorming en het ontstaan van adaptieve en continu veranderende zorgnetwerken. Juist nu is multidisciplinaire samenwerking nodig om tot innovatieve en passende oplossingen rondom zorg en welzijn te komen.

Bundeling van expertise

Ons sectorteam Zorg weerspiegelt deze multidisciplinariteit. Met ruim dertig adviseurs bundelen we expertises op het terrein van kwaliteit van zorg, benchmarking, bedrijfsvoering, informatiemanagement, leiderschap, HR en strategie. We spreken de taal van de verschillende stakeholders in de zorgsector en snappen we de dynamiek, uitdagingen en cultuur die de zorg zo uniek maakt. We schakelen snel, zijn pragmatisch, brengen over- én inzicht en leveren resultaten waar u mee verder kunt. Om telkens weer de beste zorg voor iedereen te realiseren.

Beleid én uitvoering

We zijn zowel betrokken zijn bij de voorbereiding en evaluatie van beleid op landelijk niveau als bij het faciliteren en stimuleren van samenwerking in de zorg op regionaal niveau. Daarnaast realiseren we veranderingen en vernieuwing in specifieke zorgorganisaties. We zijn trots op de mooie resultaten die wij voor onze opdrachtgevers hebben mogen realiseren en zijn ook u graag van dienst!

Afbeelding -