Veiligheid en crisismanagement | Berenschot Belgium

Werkveld

Veiligheid en crisismanagement

Een crisissituatie heeft grote impact op uw organisatie. Veiligheid en crisismanagement eisen dan alle aandacht op. Denk aan het treffen van maatregelen, het beperken van de schade en het informeren van stakeholders.
Afbeelding - Veiligheid en crisismanagement
Hoe we dat doen

Effectief handelen in een crisissituatie

Door de jaren heen hebben wij brede expertise en ervaring opgebouwd op het terrein van sociale, fysieke en digitale veiligheid en crisismanagement. Wij helpen ministeries, gemeenten, veiligheidsregio’s, waterschappen, politie, publiek-private samenwerkingen en het bedrijfsleven bij het ontwikkelen van een wendbare crisisorganisatie met competente mensen.

Afbeelding -