Onderwijs | Berenschot Belgium

Werkveld

Onderwijs

Om alle ambities binnen het onderwijs waar te maken ondersteunen we bij strategie, positionering, leiderschap, cultuur, beleidsontwikkeling, samenwerking en organisatieontwikkeling.
Afbeelding - Onderwijs
Hoe we dat doen

Slim organiseren, weloverwogen keuzes maken en tot concrete acties komen

De Benelux heeft de ambitie om nóg slimmer en creatiever te worden. En onze kenniseconomie, die tot de top van de wereld behoort, nog verder te versterken. Als onderwijs- (en onderzoeks)instelling, overheid, besturenkoepel of brancheorganisatie staat u voor de taak optimale randvoorwaarden te creëren voor kennis- en talentontwikkeling van iedereen. Want elk talent telt.

Randvoorwaarden creëren betekent slim organiseren. En weloverwogen keuzes maken, de consequenties van deze keuzes overzien en samen met eigen professionals komen tot concrete acties. Talentontwikkeling is immers mensenwerk, en kan alleen floreren in een open, hoogwaardige, flexibele en moderne organisatie. Een organisatie die bovendien verbonden is met maatschappelijke partners, overheden, collega-onderwijsinstellingen en de (regionale) economie.

Wij ondersteunen bij de volgende vraagstukken:

  • Toekomstbestendige strategie, positionering en profilering
  • Goed bestuur, leiderschap en cultuur
  • Beleidsonderzoek en ‑implementatie
  • Vormgeving van samenwerking

Als adviseurs en onderzoekers adviseren wij zowel ministeries, brancheorganisaties, gemeenten als onderwijsinstellingen. Dat voorziet ons van relevante en actuele kennis van het hele werkveld. Op basis daarvan zorgen we voor slimme verbindingen en draagvlak. Wij kennen de context en delen graag onze expertise en ervaring. Onze aanpak is participatief en transparant. Zo werken we samen met u, uw medewerkers en partners aan het verwezenlijken van organisatie- en beleidsdoelstellingen.

Afbeelding - Onderwijs