Belgische Ngo's | Berenschot Belgium

Werkveld

Ngo's

Ngo's (niet-gouvernementele organisaties) zijn kwaliteitsvolle professionele organisaties. Zij doen aan capaciteitsversterking, beleidsbeïnvloeding, sensibilisatie, ontwikkelingseducatie en/of humanitaire hulp.
Afbeelding - Ngo's

Ngo's doen aan capaciteitsversterking, beleidsbeïnvloeding, sensibilisatie, ontwikkelingseducatie en/of humanitaire hulp. Deze niet-commerciële organisaties hebben vaak nood aan deskundig en duurzaam advies.

Wat we doen

Onze oplossingen

Berenschot kent de ngo-wereld en helpt de organisaties effectief en efficiënter te functioneren. Berenschot helpt bij het op punt zetten van (HR-)systemen en processen en het faciliteren van de (samen)werking binnen de organisatie. 

  • Aanwerven en doorgroei van de medewerkers (assessment en talent development)
  • Opstellen van functie- en competentieprofielen, ontwikkelen van functiehuis, rollenmodel
  • Uittekenen van organisatie(structuur)
  • Talentontwikkeling
  • Advies bij beloningsbeleid
  • Benchmarking van functies
  • ...
Hoe we dat doen

Advies voor Ngo's

Het landschap waarin de ngo’s opereren is al een tijdje aan het veranderen. Zij kunnen werken dankzij fondsen en financiële middelen die door donoren en de overheid ter beschikking worden gesteld. Voor het verkrijgen van deze financiële middelen vragen zowel de donoren als de overheid volledige transparantie en dienen zij te werken volgens streng gestelde eisen. Er wordt ook verwacht dat budgetten en projecten zeer nauwgezet worden toegelicht. Tevens dienen zij al hun processen en systemen op orde te hebben. Berenschot biedt hen hierbij deskundig en duurzaam advies door samen in gesprek te gaan en de gepaste oplossing(en) te vinden voor hun uitdagingen.

 

Afbeelding -