Mobiliteit | Berenschot Belgium

Werkveld

Mobiliteit

Mobiliteit is essentieel voor een efficiënt functionerende samenleving. Maar het doet ook afbreuk aan de leefbaarheid in steden en regio’s. Mobiliteit moet dus niet alleen zero emissie, maar ook stiller, veiliger en slimmer worden. Wij helpen bij het realiseren van deze ambities!
Afbeelding - Mobiliteit
Hoe we dat doen

Duurzaam, stiller, veiliger en slimmer

De Benelux staat voor een ingrijpende transitie van het mobiliteitssysteem. In het komende decennium moet mobiliteit niet alleen 100% duurzaam, maar ook stiller, veiliger en slimmer worden. Dat gaat niet vanzelf. De bereikbaarheid van steden en gebieden staat onder druk door de groei van het aantal woningen, inwoners en bezoekers. Mobiliteit en diverse andere functies concurreren daarbij om dezelfde ruimte in de leefomgeving.

Mobiliteit, ruimte en energie

De mobiliteitstransitie brengt de werelden van mobiliteit, ruimte en energie samen en vraagt om continue visieontwikkeling, een integrale aanpak en samenwerking tussen een groot aantal spelers. Daarbij moeten de komende jaren antwoorden gevonden worden op de vraag wie welke rollen en verantwoordelijkheden heeft in het mobiliteitssysteem van de toekomst. Wij  ondersteunen u daarbij.

Richting, orde en organisatie

We snappen als geen ander hoe het mobiliteitssysteem werkt én verandert. Met ons advies helpen we u richting te bepalen, brengen we orde aan in een complexe context en organiseren we de samenwerking tussen partijen. We leveren inspiratie door lessen uit andere sectoren, bijvoorbeeld op het gebied van ketenregie en publiek-private samenwerking, te vertalen naar de mobiliteitssector.

Afbeelding -