Energie | Berenschot Belgium

Werkveld

Energie

Door inzicht te geven in de mogelijkheden om klimaatneutraal te opereren en het schetsen van gevolgen die keuzes met zich meebrengen dragen we actief bij aan het realiseren van klimaatdoelstellingen.
Afbeelding - Energie
Hoe we dat doen

Samen de energietransitie versnellen

In 2030 stoten ze in de Benelux 49% minder broeikasgassen uit dan in 1990. Aan (semi-)overheden de taak om deze energietransitie te realiseren, samen met energieleveranciers, netbeheerders, brancheorganisaties, het bedrijfsleven én de maatschappij. In deze complexe transitie zijn alle partijen zoekend naar hun rol en de wijze waarop zij kunnen bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving.

Wij helpen bij het realiseren van klimaatdoelstellingen. Door het geven van inzicht in de mogelijkheden om klimaatneutraal te worden en het schetsen van gevolgen die keuzes met zich meebrengen, zowel economisch, energetisch als technisch. Wij adviseren overheden over beleid en organisaties over de te volgen strategie. Om actief bij te dragen aan duurzaamheidsdoelstellingen of te anticiperen op veranderingen. Daarbij ligt de focus op effectieve samenwerking tussen alle partijen, cruciaal om de vaak ambitieuze doelen te bereiken.

Als geen ander beschikken we over inhoudelijke kennis van de werking van het energiesysteem. Deze kennis combineren we met ruime ervaring in het ontwikkelen van succesvolle strategieën en het begeleiden van processen in complexe politiek-bestuurlijke en publiek-private samenwerkingsverbanden. Bovendien beschikken we over de juiste projectmanagementvaardigheden en ondersteunen waar nodig in de uitvoering van projecten en acties. Afhankelijk van uw vraag stellen we een passend team samen.

Afbeelding -