Jacques Hodeige | Berenschot adviseurs

Jacques Hodeige

Jacques heeft internationale ervaring opgebouwd in het auditeren en implementeren van nieuwe bedrijfsstrategieën om zodoende aangepaste verbetertrajecten te ontwikkelen.
Afbeelding - Jacques Hodeige

Over Jacques

Altijd betrokken om samen met zijn team een make it happen dynamiek te ontwikkelen waarbij ze de draagvlak en vertrouwen opbouwen om zo duurzame en concrete resultaten te behalen.

"Ik heb ervaring opgebouwd in verschillende sectoren (o.a. industrie, dienstverlening en non profit organisaties) waarbij mijn aandachtsgebieden vooral strategie, organisatieverbetering, Hr-beleid, herstructurering & change management zijn.

Ik ben graag betrokken bij mijn klanten en tracht steeds een trusted relatie met de top van het management te ontwikkelen. Klanten verdienen een best interest advies ook al horen ze dit niet altijd even graag.

Als gesprekspartner van de verschillende actoren ontwikkel ik samen met hen een tailor made en aangepast actieplan.  Hierbij is het vaak belangrijk om verschillende scenario’s voor te stellen zodat er een optimale keuze gemaakt kan worden. Haalbaarheid, KISS aanpak, no nonsens en resultaatgerichtheid zijn voor mij sleutelpunten voor een efficiënt actieplan.

Ik werk met een mix team (Berenschot/klant) waar de juiste expertise en ervaringen gecombineerd worden. Kennis overdracht en coaching zijn zeer belangrijk. Het ontwikkelen van een dynamiek waarbij de verschillende stakeholders op gepaste wijze betrokken zijn evenals het opbouwen van draagvlak en vertrouwen met alle actoren van de organisatie zijn factoren die het verschil maken en leiden tot duurzame resultaten binnen een succesvol project."

Gerelateerde inzichten