Recovery Restructuring | Berenschot Belgium

Recovery & Restructuring: Structureel rendementsherstel in onzekere tijden

Publicatie
Recovery & Restructuring: Structureel rendementsherstel in onzekere tijden

Deel deze publicatie

Datum

26 januari 2023

Achtergrond en aanleiding

Nieuwe realiteit vraagt om snel schakelen

Veerkracht is nu nodig voor nieuw perspectief

 • Onzekerheden zijn niets nieuws; maar het lijkt nu heel anders.
 • De afhankelijkheden in de keten zijn groter geworden,

Wat moeten u nu doen?

 • Een scherpe analyse maken. Wat zijn de gezonde kernactiviteiten en –middelen die voor de middellange termijn essentieel zijn en dus beschermd moeten worden? Wat is mijn positie in de keten en is die positie in gevaar? Of biedt de komende tijd juist kansen waarop u kunt inspringen?
 • Hoe maak ik mijn bedrijf in de komende 3, 6 en 18 maanden wendbaar en weerbaar, zodat ik eventuele schokken op kan vangen en continuïteit gewaarborgd blijft? Bedrijven moeten zich razendsnel aanpassen aan de nieuwe realiteit, en die aanpassing moet tegelijkertijd beheersbaar en betaalbaar zijn.

Wat kan Berenschot bieden?

 • Berenschot is uw partner in de moeilijke keuzes die voor u liggen. Onze scherpe blik van buiten legt bedreigingen én kansen bloot. Wij helpen u het plan voor de komende 3, 6 en 18 maanden te maken. Zodat u weer verder kunt met ondernemen!

Koers bepalen en anticiperen belangrijker dan ooit…

 • In de laatste jaren wordt het beeld in het bedrijfsleven gedomineerd door uitdagingen op het gebied van technologische vernieuwing, ontgrenzing van sectoren door disruptie, arbeidsmarktproblematiek en de wens (of noodzaak) tot verdere groei (Berenschot Strategie Trends onderzoek)
 • Al deze onderwerpen vragen van organisaties dat ze constant in beweging blijven en begrijpen wat er ‘buiten’ gebeurt. Niet alleen om zich aan te passen aan de veranderde realiteit van een internationale en maatschappelijke context waarin alles met elkaar in verbinding staat. Maar ook om te anticiperen op nieuwe kansen, bedreigingen het hoofd te bieden en om markten naar hun eigen hand te zetten.
 • Koers bepalen is belangrijker dan ooit om de organisatie richting te geven, maar het is niet eenvoudig om de juiste keuzes te maken. Het spel, de spelregels, de spelers en de speelstukken van het volgend decennium zijn anders dan in de jaren die achter ons liggen.
 • Organisaties die zich rekenschap geven van deze nieuwe realiteit en erop anticiperen zijn veel beter gepositioneerd dan anderen om kansen te pakken en bedreigingen af te wenden.

…en is wendbaarheid de doorslaggevende concurrentiefactor

 • In de afgelopen decennia was focus en schaalgrootte vaak de doorslaggevende concurrentiefactor. Hoewel dit nog steeds belangrijk is, geloven wij in het onmiskenbare belang van integrale wendbaarheid.
 • Immers, wat organisaties die succesvol anticiperen op de nieuwe realiteit met elkaar gemeen hebben, is dat ze (1) flexibel inspelen op veranderingen in de markt; (2) kansen zien en tijdig benutten; en (3) bedreigingen snel het hoofd bieden. De corona-crisis laat zien hoe dit laatste aspect van cruciaal belang is voor het lange termijn succes van organisaties.
 • Eén van de belangrijkste uitdagingen van onze huidige maatschappij is het snelle tempo van digitalisering, dataficering en technolisering. Digitale technologieën bieden organisaties een ongekende innovatiekans, maar ook een immense uitdaging. Wendbare organisaties hebben een voorsprong om kansen op het gebied van data en digitalisering te benutten doordat ze anders kijken, denken en doen.
 • Het is belangrijk om te benadrukken dat wendbaarheid niet alleen betrekking heeft op innoveren. Wendbaar zijn vergt namelijk een goede balans tussen exploratie en exploitatie. Organisaties moeten innovatief zijn om snel nieuwe ideeën te genereren en om te zetten naar een werkend businessmodel. Tegelijkertijd moeten organisaties ook hun dienstverlening op orde hebben en zichzelf continu verbeteren.
Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten?