Minder huisvuilophalingen in Brussel | Berenschot Belgium

Advies Berenschot: minder huisvuilophalingen in Brussel

Nieuws
Advies Berenschot: minder huisvuilophalingen in Brussel

Deel dit nieuwsartikel

Datum

29 juli 2021

Leestijd

1 minuut

Bij geen enkele vergelijkbare ophaaldienst is de frequentie van ophalingen zo hoog als in Brussel. Ook ligt de productiviteit bij Net Brussel lager dan elders in de sector. Dat zijn de twee belangrijkste conclusies uit een audit die Berenschot uitvoerde naar de personeelsbehoefte bij Net Brussel, het bedrijf dat instaat voor de huisvuilophaling.

Hoewel het personeelsbestand bij Net Brussel sinds 2014 met meer dan een vijfde is toegenomen, is het agentschap toch minder efficiënt dan sectorgenoten, zo blijkt uit een benchmark die Berenschot uitvoerde: zowel het aantal productieve uren als de jaarlijkse tonnage opgehaald afval ligt lager dan bij andere ophaaldiensten. Verder is de contractuele werktijd bij Net Brussel een halfuur korter en ligt het absenteïsme hoger. De geringere productiviteit is volgens het adviesbureau onder meer te wijten aan het voorrecht van de ophalers in Brussel om hun werkplaats te verlaten na het einde van hun ronde, de zogenaamde fini-fini. In de audit stelt Berenschot dan ook voor om dit systeem af te schaffen en de tijd tussen einde ophaalronde en einde werkdag te besteden aan onderhoud van het materieel of aan het ophalen van vergeten zakken.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Afbeelding -

In Brussel worden de gele zak (papier), blauwe zak (PMD) en oranje zak (keukenafval) er elke week opgehaald; voor restafval gebeurt dat zelfs twee maal per week. Uit de benchmark blijkt dat Net Brussel daarnaast relatief veel opladers per dienst gebruikt, de helft van de teams bestaat uit een chauffeur en drie opladers. Berenschot spreekt van een uitzonderlijke situatie en stelt voor om de frequentie te verlagen en de teamsamenstelling te wijzigen. Verder zou het absenteïsme verminderd kunnen worden door het aantal bedrijfsongevallen te verlagen.