Strategieadvies | Berenschot Belgium

Dienst

Strategieadvies

Strategieadvies is onze passie en ons vak. Het is de kern van alles wat we doen en daarom investeren we continu in onze kennis en vaardigheden, vanuit individuele en collectieve verantwoordelijkheid.
Afbeelding - Strategieadvies

Continu aanpassen: dé strategie om te overleven

De wereld verandert continu en alles lijkt tegelijk te komen. Als strategieadviseurs zien wij een tsunami aan ontwikkelingen op organisaties afkomen. Digitalisering, robotisering, 3D-printen, blockchain en data-analytics maken digitale transformatie tot een must. Andere trends hebben eveneens een enorme impact, zoals de energietransitie, toenemende regulering, vergrijzing, constant veranderende netwerken en allianties en verdere globalisering. Wij doen jaarlijks onderzoek naar deze strategietrends. Vrijwel alle bestaande zekerheden worden ondermijnd: disruptie ligt op de loer. En leidt tot veel vragen over de toekomst. En over de toekomstbestendigheid van uw organisatie. Waar liggen voor uw organisatie de kansen? Hoe gaat u op deze ontwikkelingen inspelen?

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Mensenwerk

Wij werken volgens de succesformule: SV = M x (K + R). Strategie gaat over het maken van de juiste, realistische en gedragen keuzes met betrekking tot de toekomst van de organisatie, inclusief de wegen waarlangs en de middelen waarmee die toekomst vorm moet krijgen.

Strategieformulering is mensenwerk. Het vergt moed, een holistische blik, scherpe analyse én creativiteit. Een strategie wordt pas van waarde als tegelijkertijd energie wordt gemobiliseerd om die keuzes ook in de praktijk ten uitvoer te brengen. Niet alleen in de boardroom, maar bij alle relevante stakeholders. Wij snappen dat als geen ander. Wij geloven in de kracht van een strategische dialoog, welke leidt tot mobilisatie van de organisatie en partners. Hierin ligt de onderscheidende waarde van Berenschot boven alle andere strategieadviesbureaus in Nederland en België.

Strategie is onze passie en ons vak. Het is de kern van alles wat we doen en daarom investeren we continu in onze kennis en vaardigheden, vanuit individuele en collectieve verantwoordelijkheid. Bij Berenschot Strategie werken adviseurs die de absolute top willen bereiken in hun professie. Daarbij stellen we het belang van onze klanten boven alles. Wij laten niet los tot het werkt.

Strategische Dialoog

In de internationaal bewezen aanpak van de Berenschot Strategische Dialoog® resulteren scherpe analyses in kansrijke toekomstscenario’s en heldere keuzes voor uw organisatie. Daarbij staat de dialoog met externe en interne stakeholders centraal. Een goed plan alleen is namelijk niet genoeg. De strategie moet ook goed en snel worden gerealiseerd, om het tempo van de ontwikkelingen bij te houden. Daarom betrekken we de belangrijkste stakeholders tijdig en serieus.

Zo mobiliseren we hen direct om de gekozen strategie daadwerkelijk te realiseren. Zo komt u met de Berenschot Strategische Dialoog® tot keuzes die het verschil maken, realistisch zijn en draagvlak hebben bij alle stakeholders. Keuzes die meteen worden omgezet in actie.

De Strategische Dialoog is een iteratief proces en van toepassing op vele klantvragen. De dialoog richt zich op inhoud én proces, op de goede dingen doen en de dingen goed doen. Het is tevens een communicatiemiddel waarbij er wordt gekozen en gedaan en tegelijkertijd opties open worden gehouden.

De Berenschot Medezeggenschapsdialoog®, een variant van de Strategische Dialoog, is van grote toegevoegde waarde in situaties waarin de ondernemingsraad advies of instemming moet geven. Bij grote strategische veranderingen kunnen OR en bestuurder lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, ondanks een belangrijk gezamenlijk belang: de continuïteit en groei van de organisatie. Wij geloven sterk in een gezamenlijke aanpak van OR en bestuurders. De ervaring leert dat samen optrekken veel efficiënter is dan elkaars plannen bestrijden.

Strategie Trendsonderzoek

Al meer dan 10 jaar voert Berenschot het jaarlijkse Strategie Trends-onderzoek uit. Hiermee is het één van de langstlopende onderzoeken naar strategische trends en issues in het Nederlandse bedrijfsleven die wij naar België hebben uitgebreid. Het onderzoek laat zien waar CEO's en ondernemers wakker van liggen, welke strategische keuzes zij maken en hoe zij het strategieproces in hun organisatie vormgeven.

Bekijk gerelateerde diensten