Beleidsonderzoek en -evaluatie | Berenschot Belgium

Dienst

Beleidsonderzoek en -evaluatie

Accurate, objectieve en betrouwbare informatie is cruciaal bij de ontwikkeling, uitvoering, beoordeling en waar nodig bijstelling van beleid. Iedere fase in de beleidscyclus brengt zijn eigen informatiebehoefte met zich mee.
Afbeelding - Beleidsonderzoek en -evaluatie

In de huidige informatiemaatschappij is het verkrijgen van informatie geen probleem. Allerlei partijen dragen hun visies breed uit en vinden – via de moderne media – razendsnel hun weg naar de politieke arena. Niet zelden leidt dat tot een overdaad aan uiteenlopende meningen en oordelen, en is het voor de beslisser moeilijk de knoop door te hakken. Zeker in een politiek turbulente context!

Verstevig uw informatiepositie!

Wij ondersteunen u met het verkrijgen van objectieve en betrouwbare informatie door middel van het uitvoeren van gedegen onderzoek. In de praktijk hebben we al voor veel klanten allerlei vormen van onderzoek uitgevoerd. Denk aan projectevaluaties, beleidsevaluaties, beleidsdoorlichtingen (RPE-onderzoeken), organisatiedoorlichtingen, stelseldoorlichtingen, maatschappelijke impactmetingen, waarheidsvinding, raadsonderzoek/-enquêtes, audits en integriteitsonderzoeken.

Onze kracht zit in het feit dat we als breed organisatieadviesbureau bij elke opdracht opnieuw onze diepgaande sectorkennis één op één weten te koppelen aan expertise rond het gedegen gebruik van sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden en technieken.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Objectieve en betrouwbare informatie

Wij ondersteunen met het verkrijgen van objectieve en betrouwbare informatie door middel van het uitvoeren van gedegen onderzoek ten behoeve van:

  • projectevaluaties
  • beleidsevaluaties
  • beleidsdoorlichtingen (RPE-onderzoeken)
  • organisatiedoorlichtingen
  • stelseldoorlichtingen
  • maatschappelijke impactmetingen
  • waarheidsvinding
  • raadsonderzoek/-enquêtes
  • audits
  • integriteitsonderzoeken

Bekijk gerelateerde diensten