Organiseren en inrichten | Berenschot Belgium

Dienstencategorie

Organiseren en inrichten

Het ontwerp van uw organisatie bepaalt hoe klanten uw organisatie ervaren, hoe medewerkers hun rol invullen en bestuurders hun verantwoordelijkheid nemen en daarmee mede het succes van uw organisatie.

Wat we doen

Diensten binnen organiseren en inrichten (2)

Hoe we dat doen

Creëren van andere samenwerkingsrelaties

Op tal van maatschappelijke terreinen is innovatie noodzakelijk. Een voorbeeld als de energietransitie of de impact van zelfrijdende voertuigen in de openbare ruimte zijn hier goed voorbeelden van. De gevraagde innovatie kan alleen tot stand komen door het creëren van andere samenwerkingsrelaties tussen en binnen bedrijven, overheden, maatschappelijke ondernemingen en burgers. U staat hier als burger, maar ook als ambtenaar of als ondernemer middenin en werkt met uw partners over bestaande organisatie- en/of sectorgrenzen heen. Effectief samenwerken gaat niet vanzelf en vraagt om ervaring, inspiratie en kennis.

Als we het hebben over organiseren en inrichten, moet u denken aan: beloning en functiewaardering van uw personeel, changemanagement, communicatie, crisismanagement, governance en toezicht en organisatieontwerp- en inrichting. In elke pijler hebben wij adviseurs klaarstaan om uw organisatie vooruit te helpen. 

Afbeelding -

Bekijk gerelateerde diensten