Meerwaarde HR bewijzen | Berenschot Belgium Academy

Academy

Bewijs de meerwaarde van HR aan uw organisatiedoelen

Tijdens deze HR-opleiding ontdekt u hoe u de effectiviteit en de efficiëntie van HR met ken- en stuurgetallen bepaalt en hoe u uw HRM-beleid analyseert en bijstuurt.
Afbeelding - Bewijs de meerwaarde van HR aan uw organisatiedoelen

Workshop meerwaarde HR

Meer en meer moet HR zijn Return on Investment bewijzen. De druk vanuit het management om de toegevoegde waarde van het HR-beleid aan de strategische organisatiedoelen te bewijzen neemt voortdurend toe. Accountability is geen loos woord meer, maar een harde realiteit voor uw HR-afdeling.

Maar hoe pakt u dat aan? Hoe bewijst u dat uw inspanningen bijdragen tot het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen? En hoe zorgt u ervoor dat het (lijn)management tevreden is over uw dienstverlening? Wat zijn de relevante ken- en stuurgetallen, de succesfactoren en de Key Performance Indicators voor HR? Met welke benchmarks kunt u vergelijken en hoe implementeert u die ratio's?

Meer informatie

Wenst u meer informatie of wilt u direct inschrijven?

Direct inschrijven

In detail

Tijdens deze HR-opleiding ontdekt u hoe u de effectiviteit en de efficiëntie van HR met ken- en stuurgetallen bepaalt en hoe u uw HRM-beleid analyseert en bijstuurt.

U tilt uw HR-knowhow op een hoger niveau en zorgt ervoor dat HR-accountability en HR-analytics geen dode letter blijven in uw bedrijf.

U krijgt niet alleen theorie, maar gaat ook meteen met de praktijkvoorbeelden aan de slag. Er wordt gewerkt in kleine groepen. Aan het eind van deze dag weet u – aan de hand van praktische voorbeelden – ken- en stuurgetallen te selecteren, te ontwikkelen en toe te passen.

Doelgroep

 • HR-directeuren
 • HR-managers
 • HR-businesspartners
 • Personeelsdirecteuren
 • Auditors

Beoogde resultaten

 • U toetst uw HR-dienstverlening af aan relevante factoren en leert trefzekere ken- en stuurgetallen te hanteren
 • U meet de effectiviteit en efficiëntie van uw HR-beleid aan de hand van enkele beproefde audit- en reviewmethoden
 • U leert uw stellingen en doelstellingen, kortom uw HR-beleid, met feiten en cijfers te verdedigen
 • U beschikt over een relevante cockpit waarmee u uw HR-processen daadwerkelijk kunt opvolgen en monitoren
 • U leert actuele thema's (zoals duurzaamheid en vergrijzing) naar uw eigen organisatie te vertalen en deze ook voor andere disciplines bespreekbaar te maken

Programma

A. Waarom is meetbaarheid van HRM belangrijk?

 • Trends in HRM
 • Hoe meten helpt
 • Wat meten moeilijk maakt
 • Een overzicht van methoden
 • Het verschil tussen ken- en stuurgetallen

B. Ontwerp van een rapportage in zes stappen

Stap 1: Doelen bepalen

Stap 2: Ken- en stuurgetallen kiezen
Verschilpunten tussen HR-metrics ten opzichte van HR-analytics

Stap 3: Normen stellen

 • Eisen aan een stuurgetal
 • Vaststellen van streefwaarden

Stap 4: Data verzamelen

 • Databronnen
 • Frequentie van dataverzameling
 • Beschikbaarheid van getallen

Stap 5: Gegevens rapporteren

 • Rapportageniveaus en doelgroepen
 • Standaardrapportages: titelvelden
 • Standaardrapportages: de getallen
 • Standaardrapportages: voorbeeld

Stap 6: Interpreteren

 • Wat valt op?
 • Achterblijven bij de norm
 • Norm wordt gehaald maar de doelen worden niet behaald
 • Valkuilen bij het interpreteren

C. Businesscases

 • Doel
 • Valkuilen
 • Stappenplan
 • Inhoud van een businesscase