Verandermanagement | Berenschot Belgium

Dienst

Verandermanagement

Wij begeleiden met adviezen en concrete praktische steun verandermanagement die nodig is om uw organisatie in optimale vorm te houden.
Afbeelding - Verandermanagement

Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of stakeholders. Maar ook gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel van de verandertrajecten levert echter niet het gewenste resultaat op. Fusies en overnames, nieuwe strategieën, reorganisaties of een herziening van processen; het bedenken ervan is één ding, de sterke doorvertaling ervan naar alle medewerkers voor een blijvende verandering wordt vaak onderschat.

Uit studies blijkt dat niet goed doordachte en niet goed gedragen veranderingen tot weerstanden leiden (zichtbare én onzichtbare) en uiteindelijk hun doel grotendeels missen. Anderzijds blijkt dat de vrees voor weerstanden aanleiding kan geven tot het niet en/of te laat ingrijpen in de organisatie.

Wij bieden een totaal aanpak: uw leidinggevenden voeren met onze stem de regie over de verandering en worden daarnaast voorbereid op hun rol in de nieuwe organisatie. Wij begeleiden met adviezen en concrete praktische steun de veranderingen die nodig zijn om uw organisatie in optimale vorm te houden.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Blijvende verandering met meerwaarde

Voorbeelden van veranderingen

 • Beleidsaanpassingen: herformuleren van beleid en strategie, aanpassen van processen en structuur, communicatie en opleiden van managers en medewerkers
 • Structuuraanpassingen: herinrichten van processen, herschikken van medewerkers, invoeren van rapporterings- en communicatielijnen en -middelen
 • Aanpassing van werkprocessen: diagnose van de bestaande situatie, uittekenen en invoeren van de nieuwe situatie
 • Technologische ontwikkelingen: scheppen van draagvlak, ontwikkelen competenties, doen functioneren en borgen
 • Invoeren van management en HR-systemen, cultuurontwikkeling, leiderschapsontwikkeling

Onze aanpak

Projectmatige begeleiding: alle activiteiten die verband houden met het succesvol realiseren van de verandering op technisch-inhoudelijk vlak, bijvoorbeeld: huisvesting van de activiteiten, installaties, (gekwalificeerd) personeel vormen, processen en procedures beschrijven, IT configuratie meebepalen, prestatienormen opstellen en prestatiemetingen verrichten.

Procesmatige begeleiding: alle activiteiten die verband houden met het verwezenlijken van het project op het vlak van omgevingsfactoren, overwegend op het intermenselijk vlak, maar eveneens op het vlak van stakeholders management.

Een transparant en pragmatisch stappenplan: diagnose, ontwerp, voorbereiding van de invoering, invoering en borging; de invulling van dit stappenplan hangt van uw situatie af en bepalen we samen met u.

Belangrijke factoren

 • De complexiteit van de vraag
 • De beschikbare tijd en benodigde snelheid van optreden
 • De beschikbaarheid van medewerkers en projectmedewerkers van uw eigen organisatie
 • De hoeveelheid en frequentie van noodzakelijke en wenselijke communicatie
 • De rollen die uw management kan opnemen
 • De wenselijkheid en mogelijkheid van participatie: stuur- en projectgroepen; besluitvorming

Bekijk gerelateerde diensten