Strategische personeelsplanning | Berenschot Belgium

Dienst

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning geeft concrete handvatten om uw personeel – en daarmee uw organisatie – toekomstbestendig te maken.
Afbeelding - Strategische personeelsplanning

De wereld en het speelveld van organisaties is nu meer dan ooit in beweging. De snelheid van deze veranderingen en de daaruit voortvloeiende onzekerheid vraagt om een wendbaardere organisatie. De vraag is dan hoe uw personeelsbestand er nu en in de toekomst uit moet zien? Wat zijn de consequenties van ontwikkelingen in de sector en de arbeidsmarkt voor uw personele bezetting? Strategische personeelsplanning maakt uw organisatie wendbaar en prestatiegericht.

Directe bijdrage aan organisaties

Strategische personeelsplanning draagt direct bij aan het presteren van uw organisatie. Deze wordt wendbaarder doordat het personeelsplan en het personeelsbestand sneller en beter aansluiten op ontwikkelingen in de organisatie, sector of arbeidsmarkt. Daarnaast blijven sleutelposities bezet, waardoor de organisatie haar slagkracht behoudt. En dankzij gericht investeren in opleiding en ontwikkeling zijn continuïteit en innovatie geborgd.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Cyclische aanpak voor personeelsplanning

De juiste mens op de juiste plek, die op het juiste moment de juiste dingen doet – dat is strategische personeelsplanning! Hierbij adviseren wij een cyclische aanpak, waarbij u periodiek zes stappen doorloopt zoals te zien in de rechter figuur.

Frisse blik

Het opstellen van een strategische personeelsplanning zien wij als een cocreatietraject met HR, directie en lijnmanagers. Wij ondersteunen u in het doorlopen van alle benodigde stappen.

In workshops met managers en HR komen we tot een concreet plan met de juiste (HR-)interventies om personele opgaven op te lossen. Wij faciliteren het proces voor strategische personeelsplanning door de frisse blik van buiten naar binnen te brengen en u het rekenwerk uit handen te nemen. Vervolgens zorgen we ervoor dat u dergelijke trajecten in het vervolg zelfstandig kunt uitvoeren.

Afbeelding -

Bekijk gerelateerde diensten