Performancemanagement | Berenschot Belgium

Dienst

Performancemanagement

Bij performancemanagement gaat het er in toenemende mate om de intrinsieke motivatie van medewerkers aan te spreken. Wij helpen organisaties invulling te geven aan het nieuwe belonen en beoordelen.
Afbeelding - Performancemanagement

Intrinsieke motivatie aanspreken

Tot voor kort vormde een jaarlijkse voortgangs- en beoordelingscyclus de basis voor een salarisstijging en een individuele bonus. Extrinsieke motivatie in de vorm van geld blijkt echter weinig effectief bij het verhogen van prestaties van medewerkers. Dus is het zaak de intrinsieke motivatie van medewerkers aan te spreken. Bijvoorbeeld door ontwikkelruimte te geven en perspectief te bieden. Daarnaast vereisen de snel veranderende omstandigheden een continu proces waarin uw organisatie snel kan meebewegen en zich kan aanpassen aan de nieuwe realiteit.

Carrièrepaden

Medewerkers vragen steeds vaker om heldere carrièrepaden, die inzicht geven in de kennis en ervaring die nodig is om door te kunnen groeien. Daarnaast is het zaak om ‘on-the-job’ begeleiding te faciliteren en continue feedback in te regelen. Dit vraagt om een nieuwe performancemanagementcyclus en een andere stijl van leidinggeven. Om ontwikkeling te faciliteren, is het bovendien van belang om voldoende opleidingsmogelijkheden te bieden of persoonlijke coaching mogelijk te maken.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Het nieuwe belonen en beoordelen

Wij helpen organisaties invulling te geven aan het nieuwe belonen en beoordelen via:

  • Het inrichten van carrièrepaden
  • Het inzichtelijk maken van de kennis en competenties die nodig zijn om door te kunnen groeien
  • Het (her)inrichten van de performance management proces en onderliggende systemen
  • Het verzorgen van een verantwoorde koppeling tussen beoordelen en belonen
  • Het komen tot een cultuur waarin continue feedback is gewaarborgd
  • Het geven van trainingen aan leidinggevenden om aan te sturen op intrinsieke motivatie
Wie dat doen

Neem contact op met onze adviseurs

Bekijk gerelateerde diensten