Leren en ontwikkelen | Berenschot Belgium

Dienst

Leren en ontwikkelen

De wereld verandert sneller dan ooit. Blijven leren en ontwikkelen is een eerste vereiste om als organisatie mee te kunnen bewegen met alle veranderingen.
Afbeelding - Leren en ontwikkelen

Leren is een continu proces, waarbij de werkcontext steeds belangrijker wordt en de leerbehoefte steeds persoonlijker. Dit vraagt van uw organisatie een goed doordachte aanpak van leren en ontwikkelen.

Succesvolle medewerkers zijn voorwaarde voor succesvolle organisaties. Leren en ontwikkelen leidt tot hogere motivatie, meer baantevredenheid en grotere betrokkenheid van medewerkers. U kunt uw organisatie niet voorbereiden op verandering en innovatie zonder serieus te kijken welke competenties en mensen u nu en in de toekomst nodig hebt. Anders omgaan met (kennis)ontwikkeling is essentieel, net als het stellen van prioriteiten die passen bij de dynamiek van deze tijd. Aandacht voor een continue leercultuur is dan ook onmisbaar om in de toekomst echt het verschil te kunnen maken.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Leren als continu proces

Wij zien leren als een continu proces, bestaande uit een aantal aan elkaar gerelateerde die allemaal van belang zijn. Bij al deze elementen uit ons model kunnen wij u ondersteunen. Vaak zal dit maatwerk zijn. Zo adviseren wij u bij het neerzetten van de visie en richting op het gebied van leren binnen uw organisatie.

Wij kunnen u volledig ontzorgen als het gaat om het ontwerpen van een leerprogramma of het inrichten van een online leerplatform. En wij kunnen in cocreatie met u een leercultuur of blended leertraject neerzetten.

Daarnaast delen wij met u uiteraard onze didactische expertise en marktkennis op het gebied van (online) leren.

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van leren en ontwikkelen in een grote diversiteit aan sectoren en organisaties. Leren en ontwikkelen is voor iedere organisatie van groot belang, maar een passende aanpak is maatwerk. Wij gaan in eerste instantie met u in gesprek om uw behoefte scherp te stellen en te bepalen waar voor u de winst te behalen is. Vervolgens bepalen we welke stappen daarvoor nodig zijn en gaan we over tot een advies of de uitvoering van het plan.

Bekijk gerelateerde diensten