HR-strategie | Berenschot Belgium

Dienst

HR-strategie

Een heldere HR-strategie geeft richting aan managementkeuzes omtrent personeel, HR-beleid en de ondersteuning van de HR-afdeling.
Afbeelding - HR-strategie

De omgeving van uw organisatie verandert sneller dan ooit. In hoeverre uw organisatie daar succesvol op in weet te spelen, hangt meer en meer af van de competenties en motivatie van uw medewerkers. Dat geldt bijvoorbeeld voor verbetering van kwaliteit, verhoging van flexibiliteit of innoverend vermogen. Een goede HR-strategie levert de randvoorwaarden voor toekomstig succes!

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Strategisch personeelsmanagement

Bij het ontwikkelen van een HR-strategie doorlopen we de stappen uit de methode Strategisch Personeelsmanagement (zie figuur). Allereerst brengen we samen met u de relevante externe en interne ontwikkelingen in beeld. Zo wordt helder aan welke voorwaarden de HR-strategie moet voldoen. Op basis daarvan bekijken we de kritische succesfactoren voor de organisatie en de daaruit volgende dominante HR-thema’s.

Maximale waarde creëren

Wij ondersteunen u bij het formuleren van een integrale HR-visie en/of stellen een HR-strategie voor u op. Hierin borgen we dat de gekozen HR-visie en HR-beleid naadloos aansluiten bij de strategische richting van de organisatie en dat de HR-instrumenten goed op elkaar aansluiten. Het is daarbij ook belangrijk de ondersteuning van de HR-manager optimaal af te stemmen op de belangrijkste HR-uitdagingen voor de organisatie. De HR-strategie die resulteert uit dit traject helpt u de komende jaren maximale waarde uit uw HR-beleid te halen.

Afbeelding -

Bekijk gerelateerde diensten