Competentiemanagement | Berenschot Belgium

Dienst

Competentiemanagement

Om organisatiedoelstellingen te bereiken, zijn competente werknemers nodig: mensen die de kwaliteiten hebben om hun functie goed uit te voeren. Competentiemanagement gaat niet alleen over de juiste kennis, maar ook over passende vaardigheden, attitude en persoonskenmerken.
Afbeelding - Competentiemanagement

De benodigde competenties kunnen verschillen per functie en per organisatie. Zo is analytisch vermogen essentieel voor een rechercheur, maar minder belangrijk voor een planner. Welke competenties moeten uw werknemers in huis hebben om uw organisatie succesvol te maken? En betreft dit toekomstbestendige competenties? Met competentiemanagement richt u zich op het selecteren en ontwikkelen van competente werknemers, zodat uw organisatie haar bedrijfsdoelstellingen behaalt.

Gericht competenties sturen

Bij competentiemanagement gaat het om het herkennen, benutten en ontwikkelen van de competenties van uw medewerkers. Dit in lijn met de strategie en doelstellingen van uw organisatie, afdeling of team. Gericht sturen op de ontwikkeling van competenties draagt bij aan het realiseren van de ambities van uw organisatie.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Passende competentieset

Competentiemanagement begint met inzicht in welke kerncompetenties voor uw organisatie van belang zijn: op organisatieniveau, maar ook op niveau van de afdeling en van specifieke functies of rollen. Deze competenties vertaalt u vervolgens naar de werving van nieuwe medewerkers, de performancecyclus en ontwikkeling van medewerkers.


Met competentiemanagement helpen wij u om uw organisatie en uw mensen in samenhang te ontwikkelen. Het stelt u in staat om effectiever te sturen op resultaten en gedrag van medewerkers. Naast het opstellen van de competenties zorgen wij voor integratie in uw HR-systemen en kunnen wij leidinggevenden trainen in het houden van ontwikkelgesprekken.

Berenschot heeft de afgelopen jaren een groot aantal organisaties begeleid bij de implementatie van competentiemanagement. Met ons competentieboek, voorzien van de laatste future skills, helpen we u tot een passende set competenties te komen. Dit doen wij door de inzet van aansprekende werkvormen waaronder een competentiespel.

De competenties zijn uitgeschreven in drie gedragsniveaus en bevatten ontwikkeltips voor zowel medewerkers als leidinggevenden. Kijk ook eens naar onze Competentie Toolkit als u zelfstandig aan de slag wilt gaan met competentiemanagement!

Wie dat doen

Neem contact op met onze adviseurs

Bekijk gerelateerde diensten