Coaching | Berenschot Belgium

Dienst

Coaching

Als u medewerkers wilt helpen om het beste uit zichzelf te halen, is praktijkgerichte coaching op maat de aangewezen methode.
Afbeelding - Coaching

Coaching helpt uw medewerkers om zich op een effectieve manier verder te ontwikkelen. Daarbij werken we aan de hand van actuele en op de praktijk gebaseerde situaties aan het realiseren van vooraf vastgestelde leerdoelen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de deelnemer ontwikkelt zich en kan daadwerkelijk voorliggende situaties effectiever aanpakken.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Coaching door uitdaging

Onze coachingsaanpak kenmerkt zich door maatwerk en richt zich op die specifieke aspecten en competenties waar de deelnemer aan wil werken; deze komen meestal naar boven tijdens een ontwikkelassessment. Na het vaststellen van de doelen gaat de deelnemer in een aantal bijeenkomsten aan de slag met het realiseren daarvan. Op basis van feedback en concrete aanwijzingen stimuleren wij de deelnemer om nieuw gedrag in de praktijk uit te proberen. Tijdens de bijeenkomsten bespreken en oefenen we de vastgestelde doelen, waarna de deelnemer deze in praktijk brengt.

Heldere feedback

Als coaches en ervaren psychologen zijn we gewend gedrag te duiden, te beoordelen en er heldere feedback op te geven. Bovendien weten wij hoe het er in organisaties aan toe gaat en hebben we ideeën over wat werkt en wat niet. Vanzelfsprekend werken we in een strikt vertrouwelijke setting.

Bekijk gerelateerde diensten