Branding en positionering (Strategie)

Hoe onderscheid ik mijn organisatie op een opvallende manier van de concurrentie? Hoe geef ik mijn organisatie een stevigere positie in de markt? Wat is interne branding en hoe formuleer ik de kernwaarden voor mijn bedrijf zodanig dat mijn medewerkers zich er ook mee verbonden voelen?

De huidige informatiemaatschappij maakt het steeds lastiger voor organisaties om onder de aandacht te blijven van hun doelgroepen. De concurrentie is vaak zo groot, dat het moeilijk is een onderscheidende identiteit te voeren. Bovendien maken de elkaar steeds sneller opvolgende externe veranderingen het ook niet eenvoudig keuzes te maken in strategie of portfolio. Het is niet vreemd dat u soms geen idee meer hebt waar u staat en waar u naartoe moet om:

  • uw doelgroepen te bereiken en te binden;
  • uw organisatie of uw project een onderscheidende positie te geven;
  • een marktpositie of imago te verwerven die gewenste associaties oproept.

Zo binnen zo buiten

De vele veranderingen in de maatschappij, op economisch, politiek, sociaal en demografisch niveau, zorgen er ook voor dat uw organisatie zich continu moet blijven aanpassen en ontwikkelen. Vragen over corporate identiteit en positionering beginnen altijd intern. Wie zijn we? Waarom bestaan we? Wat doen we op welke wijze en waarom? Deze essentiële vragen zeggen iets over de kern van uw organisatie of project. De antwoorden vinden hun afspiegeling in de (bedrijfs)cultuur en de mensen die samen deze cultuur vormen. Wilt u buiten een sterke merkidentiteit neerzetten, een positief imago creëren, een onderscheidende marktpositie innemen, dan zal u binnen moeten beginnen.

Berenschot helpt u graag met het scherp krijgen van uw positioneringsvraagstuk en maakt een aanpak op maat. Onderdelen van de aanpak kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Merkassociatienetwerk.
  • Positioneringsanalyse.
  • Stakeholderonderzoek / imago-onderzoek.
  • Intern merkwaardenonderzoek en implementatie.
  • Ontwikkelen en implementeren van corporate communicatiestrategie / marketing communicatiestrategie.