Wegingsmethodiek Functieclassificatie

Aan de slag met het Universeel Systeem Berenschot (USB)

Alle functies binnen uw organisatie krijgen aan de hand van zes éénduidig gedefinieerde criteria een waardering uitgedrukt in punten. De totale score bepaalt het gewicht/relatieve zwaarte van de functie.

We waarderen functies op de volgende hoofdcriteria:

 • Verantwoordelijkheidsbereik
 • Kennis en complexiteit
 • Probleemoplossing en zelfstandigheid
 • Communicatie en overleg
 • Speciale vaardigheden/eisen
 • Werkomstandigheden

Voordelen van het USB systeem

 • Een volledig beschreven uniform analytisch systeem dat regelmatig geactualiseerd wordt: door het systematische gebruik van de zes criteria wordt de vergelijking van alle functies mogelijk. Alle functieniveaus zijn éénduidig gedefinieerd
 • Een betrouwbaar systeem: het jarenlange gebruik en de goedkeuring ervan door de sociale partners getuigen hiervan
 • Een geïnformatiseerd systeem: een internet-based tool met mogelijkheid tot een klantspecifieke toegang, wat een snelle en efficiënte samenwerking tussen HR en Berenschot bevordert
 • Een kwalitatief systeem: we beschikken over een uitgebreid bestand aan referentiemateriaal; continue kwaliteitscontrole wordt gegarandeerd
 • Een genderneutraal systeem: zowel in het systeem, de definities als in de voorgestelde aanpak wordt permanent aandacht besteed aan de sekseneutraliteit naar werknemers- of beroepsgroepen

Downloads

Meer informatie