Functieclassificatie

Eén van de meest belangrijke instrumenten voor een geïntegreerd HR-beleid!

Functieclassificatie is het systeem-analytisch bepalen van het gewicht van elke functie in vergelijking met alle andere functies teneinde een fundering te creëren waarop het huis van de beloningsstructuur kan worden gebouwd.

Een goed functieclassificatiesysteem helpt u bij het:

  • inrichten van uw organisatie
  • beheersen en vergelijken of harmoniseren van salariskosten
  • vaststellen van loopbaantrajecten
  • bepalen van competenties
  • uitwerken van een beoordelingsbeleid
  • managen van veranderingen en het evalueren van de impact van reorganisaties
  • ondersteunen van een genderneutraal verloningsbeleid
  • ...

USB: een uniek functieclassificatiesysteem

Het Universeel Systeem Berenschot (USB) is een analytische methode die integraal toepasbaar is op alle arbeiders-, bedienden-, kader- en directiefuncties in zowel privébedrijven als bij de overheid en andere non-profitorganisaties, KMO's en grote ondernemingen, in diverse sectoren.

Wegingsmethodiek

Alle functies binnen uw organisatie krijgen aan de hand van zes éénduidig gedefinieerde criteria een waardering uitgedrukt in punten. De totale score bepaalt het gewicht/relatieve zwaarte van de functie.

Aanpak

Bij de invoering van een functieclassificatie spelen zowel de technische aspecten als de wijze waarop het project wordt geïntroduceerd een belangrijke rol.

Berenschot beschikt, uit ervaring, over verschillende methodes en werkwijzen in deze.

Pragmatisch Functiehuis

Loonkost(beheersing), perspectieven voor uw medewerkers, duidelijke functies & rollen, interne billijkheid, inzetten van talenten en competenties, rekruteren, …

Kennismaken met functieclassificatie?

Berenschot organiseert ééndaagse opleidingen functieclassificatie en functiebeschrijvingen.

Bekijk ons opleidingsaanbod!

LinkedIn

Meer informatie