Beloning

Belonen gaat altijd over de relatie tussen medewerkers en de eigen organisatie. Het behelst ook de verhoudingen tussen organisaties in de markt. Het gaat over hoe u gaat belonen (vast loon, bonus, auto's, ...) en waarom u gaat belonen (verantwoordelijkheden, prestaties, competenties, ervaring, ...).

Het bepaalt ook hoeveel u uw medewerker gaat belonen en dit in verhouding met andere medewerkers binnen uw organisatie (interne billijkheid) of personen buiten uw organisatie (externe competitiviteit). Maar ook hoeveel u kan belonen (kost).

Strategisch beloningsmanagement is eerst en vooral keuzes maken en dit in lijn met de waarden, visie en strategie van uw onderneming. En nadien deze keuzes ook nog waarmaken in de praktijk (prestaties belonen vraagt een degelijk prestatiemanagementsysteem, verantwoordelijkheden belonen vraagt een degelijk functieclassificatiesysteem, ...). Over beloning duidelijk, begrijpbaar en transparant communiceren is niet steeds een sinecure.

LinkedIn

Downloads

Meer informatie