Sectorstudies (Organisatie)

Berenschot heeft een gedegen ervaring met het doorgronden en beschrijven van de socio-economische achtergronden en de marktmechanismen van de arbeidsmarkten en sectoren, vanuit het gezichtspunt van actief betrokken partijen (ondernemers, medewerkers (arbeiders, bedienden), sectorale organisaties, vakbonden, ...).

De studies die door Berenschot worden uitgevoerd, bevatten aanbevelingen en voorstellen tot maatregelen aangaande o.a.:

  • Ontwikkelingsmogelijkheden en groei-opportuniteiten voor de sector
  • De verhoging van de aantrekkingskracht van de sector als werkgever
  • De retentie van werknemers in de sector
  • Specifieke problemen binnen de sector (bv. moeilijke toegang voor nieuwe bedrijven, zwartwerk, …)

Onze aanpak is erop gericht om de bestaande gegevens over de arbeidsmarkt waarop de sector opereert te verrijken met een beschrijving van achterliggende informatie, kwalitatief en kwantitatief, als achtergrondinformatie over de socio-economische cijfers. Deze laatste zijn vaak te oppervlakkig en geven een toestand aan, maar niet de redenen van het functioneren van de arbeidsmarkt.

Spelers op de arbeidsmarkt hebben niet allen dezelfde belangen en zelfs binnen sectoren kunnen de belangen uiteenlopen. Daarom zijn wij doorgaans genoodzaakt een onderzoek in de diepte te voeren met verschillende partijen en dit in een sfeer van vertrouwen. Dit betekent dat wij veelvuldig beroep zullen doen op de workshop-methode om de gezochte informatie boven water te halen.

Meer informatie