My Reward Benchmark mid-2022 | Berenschot Belgium

My Reward Benchmark mid-2022

Publicatie
My Reward Benchmark mid-2022

Deel deze publicatie

Datum

07 december 2022

Salarisstudie Berenschot Belgium ziet verschuiving van werkgevers- naar werknemersmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt gelinkt aan de stijgende loonkost ten gevolge van uitzonderlijke indexatiepercentages zijn momenteel dé gespreksonderwerpen in de bestuurskamers van de Belgische ondernemingen. Deze My Reward Benchmark mid-2022 salarisstudie biedt een unieke kijk in hoe meer dan 400 bedrijven uit diverse sectoren hun loonbeleid vormgeven binnen deze beperkte budgettaire ruimte. 

Deze 3 trends beïnvloeden uw loonbeleid

Alvorens we dieper ingaan op de resultaten nodigen we u uit om even stil te staan bij de uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Want de combinatie van de woekerende ‘War for Talent’ met de naweeën van de pandemie en fel stijgende loonkosten creëren een perfecte storm voor menig HR-manager.

Ten eerste beschikken bedrijven nauwelijks over budgettaire ruimte om het bestaande personeel – dat vaak psychologisch gehavend uit de coronacrisis komt – te motiveren op het vlak van salaris. 

Daarnaast zien we een verschuiving van een werkgevers- naar werknemersmarkt. Wie nieuw talent probeert aan te trekken, wordt bijgevolg geconfronteerd met exorbitante looneisen. Ook wanneer het profiel van de kwaliteit gemiddeld en zelfs ondermaats is. Bij gebrek aan alternatief laten bedrijven zich echter toch verleiden om die eisen in te willigen. Het resultaat? Uw interne billijkheid van het salarisbeleid komt in het gedrang; wat zowel op korte als lange termijn nefast is voor de motivatie van uw werknemers.

Tot slot zetten ook de stijgende energiekosten en automatische loonindexering het loonbeleid steeds verder onder druk. Om talent aan te trekken — en belangrijker, te behouden – moeten bedrijven op zoek naar andere manieren om hun loonbeleid aantrekkelijk te maken. Denk aan een uitbreiding van fiscaalvriendelijke loonelementen zoals onkostenvergoedingen, bedrijfswagens en premies. Al zitten ook hier heel wat ondernemingen zo goed als op het tandvlees. 

Ten gevolge van deze perfecte storm zetten bedrijven steeds meer in op een flexibeler salarishuis. Concreet zien we hier bijvoorbeeld een verschuiving van klassieke rigide functies naar tijdelijke rollen. De voordelen zijn tweevoudig: enerzijds bevordert dit een flexibel loonbeleid, anderzijds komt deze aanpak tegemoet aan de toenemende vraag van zowel nieuwe als bestaande medewerkers naar ontwikkelingskansen en doorgroeiperspectieven. Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals hybride werken en de aanwezigheid van een welzijnsbeleid zijn meer dan ooit aan de orde. 

Uw salarisstudie mid-2022 in cijfers

Hoe deze trends zich concreet vertalen naar de arbeidsmarkt analyseerden we op basis van 133.594 individuele salarissen van meer dan 400 bedrijven uit verschillende sectoren. Daarbij brachten we 180 referentiefuncties en 14 functiefamilies in kaart. De peildatum is 31 juli 2022.

Deze sectoren betalen het best/slechtst

De chemische industrie is sinds jaar en de dag de best betaalde sector op de Belgische arbeidsmarkt en dat blijft zo. De sector Handel & Distributie scoort dan weer het slechtst. Ter vergelijking: een starter met bachelordiploma of Hoger Middelbaar met enkele jaren ervaring verdient tot 46% meer in de chemische industrie dan in de sector Handel & distributie. Bij ongeschoold personeel loopt dit verschil op tot 64%.

Mediaanloon per functie

Het hoeft niet te verrassen dat de Algemeen Directeur of CEO de best betaalde functie is in de salarisstudie. Met een mediaanloon van 16.235 euro bruto per maand, verdient de CEO gemiddeld 6 keer meer dan de laagste functies uit de organisatie. Daar bedraagt het brutomaandloon op mediaanniveau 2.582 euro bruto. Hekkensluiter qua functies is “Verkoper/aanvuller” in de retailsector met een brutoloon van 1.950 euro per maand.

Best betalende functiefamilies

Hoogopgeleide, gespecialiseerde bedienden die geen leidinggevende functie uitvoeren, verdienen het meest met een job in R&D, IT of Financiën. Uit onze studie blijkt dat het brutomaandloon binnen deze functiefamilies vlotjes 15-20% hoger ligt in vergelijking met de andere functiefamilies.

Gespecialiseerde arbeiders verdienen dan weer het meest in R&D, Productie en Techniek. Daar bedraagt het brutoloonverschil ten opzichte van logistieke functies al snel ongeveer 15% per maand.

Arbeiders vs. bedienden

De hardnekkige mythe dat bedienden altijd meer zouden verdienen dan arbeiders leeft nog altijd. De waarheid toont een ander beeld. Meer nog, een gespecialiseerde productieoperator kan bruto per maand meer verdienen dan pakweg een marktonderzoeker, vertegenwoordiger, communicatiemedewerker, HR Officer of boekhouder. Zeker wanneer u ook nog eens ploegenpremies en andere financiële toeslagen – bijvoorbeeld gelinkt aan werkomstandigheden – mee in rekenschap brengt.

Zoveel verdient een manager gemiddeld

Op managementniveau schommelt het brutosalaris op mediaanniveau tussen 6.300 euro en 7.600 euro per maand. Onder de best betaalde afdelingen vinden we R&D, Techniek, Marketing, Sales, IT en Financiën. Aan de lage kant vinden we managers op vlak van HR, Stafdiensten, Customer Service en Logistiek. 

Impact diploma op salaris

Een hoger diploma heeft nog steeds een recht evenredig effect op het salaris. Medewerkers met een bachelordiploma verdienen zowat 20% meer dan medewerkers met een diploma (hoger) secundair onderwijs. Het loonverschil tussen masters en bachelors is met ongeveer 12% dan weer opmerkelijk kleiner.

Loonspanning

De grootste sprongen in salaris vinden plaats vanaf de overgang van …

  • lager kader naar middenkader (+22% loonspanning gemiddeld),
  • middenkader naar managementniveau (+30% loonspanning gemiddeld)
  • en management- naar directieniveau (+40%).

Bedrijfswagen blijft populair

Uit onze bevraging blijkt dat vanaf het niveau “lager kader/hogere bedienden” 1 op 5 medewerkers beschikt over een bedrijfswagen. Op het niveau “middenkader” stijgt dit naar 41% – vanaf managementniveau naar 69%.

Extralegale voordeel … of quasi verwacht?

Maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekeringen worden als elementair beschouwd binnen een competitief salarispakket. Deze extralegale voordelen aanbieden creëert met andere woorden niet langer een competitief voordeel – ze daarentegen niét aanbieden, zorgt voor een competitief nadeel ten opzichte van andere werkgevers. Uiteraard verschilt de invulling van die verzekeringen sterk tussen bedrijven onderling: sommige voorzien het absolute minimum, terwijl andere kiezen voor een premium met alle toeters en bellen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Tot slot zien we op het vlak van secundaire arbeidsvoorwaarden een ongeziene opmars van telewerken. Van de bevraagde bedrijven gaf 42% aan ondertussen structureel thuiswerk aan te bieden. Dit is bijna een verdrievoudiging ten opzichte van de pre-Corona periode.

Over Berenschot

Het bureau voor managementadvies Berenschot staat al meer dan 80 jaar aan de zijde van bedrijven en industrie in de Benelux. Onze 450 medewerkers staan voor u klaar met gepersonaliseerd advies rond human resources, beleid en strategie, organisatieontwikkeling en veranderingsmanagement. De My Reward Benchmark is een jaarlijkse salarisstudie om uw loonbeleid te helpen oriënteren. Benieuwd welke strategische arbeids- en loonvoorwaarden uw bedrijf een voorsprong geven? Neem vrijblijvend contact op en versterk vandaag uw positie van morgen.