Secretaris-generaal (Schaarbeek)

Gepubliceerd op 12 juni 2020

Het OCMW van Schaarbeek werft aan:

Secretaris-generaal

Directeur van de OCMW-administratie van Schaarbeek (m/v/x)

Hernieuwbaar mandaat van 8 jaar

HET OCMW VAN SCHAARBEEK IN HET KORT

 • Het 2e grootste OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Meer dan 1000 werknemers waarvan 450 art. 60§7-contracten
 • Een nieuwe managementcultuur die berust op de principes van welwillendheid, respect, rechtvaardigheid en vernieuwing
 • Een aangename werkplaats die bereikbaar is met het openbaar vervoer

FUNCTIE - SELECTIEPROCEDURE

De taken van de secretaris-generaal worden opgesomd in het artikel 45, §§ 1 en 2 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s en in het reglement op de comptabiliteit.

Het examen bestaat uit een schriftelijke proef, een mondelinge proef voor een jury evenals een externe evaluatie (assessment) door een gespecialiseerd bureau.

Meer informatie:

https://www.1030.be/sites/default/files/files/Administration_Politique/Transparence/nouveau_reglement_grades_legaux-version_apres_cas_13.05.2020_nl.pdf

TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE SELECTIEPROCEDURE

In geval van contractuele selectie:

 1. In het bezit zijn van een master/licentie, die verband houdt met de functie;
 2. Over acht jaar ervaring in een managementfunctie beschikken, waarvan minstens drie jaar in een gelijkaardige functie.

Bevordering (zie reglement)

INDIENSTTREDINGSVOORWAARDEN

 1. Belg of onderdaan van de Europese Unie zijn, overeenkomstig de artikelen 42, lid 8 en 43, lid 3, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 2. Niet ontzet zijn uit hun burgerlijke en politieke rechten;
 3. Van een gedrag zijn dat aan de vereisten van de functie voldoet;
 4. Over de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten;
 5. Voldoen aan de vereisten van de taalwetten (gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966) ten laatste op de datum waarop de betrekking ingevuld moet zijn;
 6. Slagen voor de hierboven voorziene examens.

AANBOD

 • Betrekking in te vullen zo snel mogelijk
 • Hernieuwbaar mandaat van 8 jaar dat toegekend wordt ofwel bij bevordering, ofwel via contractuele selectie
 • Maaltijdcheques
 • Hospitalisatieverzekering (na 6 maanden anciënniteit)
 • Eindejaarspremie
 • Transport: gratis abonnement op het MIVB-net / tussenkomst in de NMBS-verplaatsingskosten
 • Taalpremie indien geslaagd voor de SELOR-examens
 • Weddeschaal (barema’s van de lokale Brusselse besturen): A11 Maandelijks brutoloon aan de huidige index: (Erkenning van de beroepservaring onder voorbehoud van afgifte van relevante attesten in toepassing van het geldelijk statuut)
  • 3 jaar ervaring = € 84.512,59
  • Maximale anciënniteit = € 110.498,58

INTERESSE?

Stuur ons uw kandidatuur tegen uiterlijk: 01/07/2020

Per mail: recruitment@berenschot.be

Of per post:

Berenschot Belgium
t.a.v. recruitment
Pegasuslaan 5
1831 Diegem

De kandidatuurdossiers moeten verplicht het volgende bevatten:

 • de functiereferentie in het onderwerp van uw kandidatuur
 • een actueel cv
 • een motivatiebrief
 • een kopie van het vereiste diploma (of gelijkwaardigheids-attest)

Onvolledige dossiers zullen niet behandeld worden.