Zorgsector

Onze gezondheidszorg behoort tot de beste ter wereld. Tegelijkertijd staat de sector van twee kanten onder druk. Aan de ene kant groeit de vraag, onder meer door hogere eisen, nieuwe behandelmogelijkheden en vergrijzing. Aan de andere kant staat de financiering onder druk. De grote uitdaging is daarom meer en betere zorg met minder kosten.

Niet alleen moeten organisaties in de zorg doelmatiger gaan werken, de maatschappij verlangt ook meer transparantie en verantwoording over onder ander kwaliteit en toegankelijkheid. Dit noodzaakt zorgaanbieders in hoog tempo te professionaliseren. Bijvoorbeeld door te kiezen en te focussen op kernkwaliteiten en door de bedrijfsvoering aan te passen en efficiënter te gaan werken. De rol van het middenkader blijkt dan ook steeds belangrijker te worden, naast de competenties van de medewerkers en de logistieke (en andere) processen.

Berenschot ondersteunt aanbieders (ziekenhuizen, WZC’s, ..) bij uiteenlopende vraagstukken. Dat doen we op basis van onze achtergrond en jarenlange ervaring in deze sector én onze bedrijfskundige expertise.

Veelvoorkomende klantvragen

  • Strategie en positionering: Hoe bepaal en implementeer ik de strategie van mijn organisatie?
  • Inzet personeel: Hoe breng ik mijn personeelsformatie in lijn met mijn patiënten en financieringsstromen?
  • Procesverbetering: Hoe realiseer ik procesverbeteringen?
  • Benchmarking: Hoe vergelijk ik mijn prestaties met die van anderen en kom ik tot duurzame verbeteringen?

LinkedIn

Meer informatie