Werkbaar Werk

Werkbaar werk is een “hot” item in het maatschappelijk debat rond langer werken en duurzame loopbanen! Zowel de overheid als diverse sectoren nemen hiertoe verschillende initiatieven. Het gaat niet alleen om werknemers langer aan het werk te houden maar ook om voor alle werknemers een uitdagende werkbare en motiverende job en werkomgeving te creëren. Met zijn allen meer en langer aan het werk! Dit vergt een duurzaam en leeftijdsbewust HR beleid.

Uit onderzoek blijkt dat het aanbieden van leermogelijkheden, minder werkstress en een goede werk-privé balans het haalbaar maken om langer te werken.

De 4 grootste uitdagingen waarmee de Belgische bedrijven bij het voeren van een leeftijdsbewust beleid te maken krijgen zijn braindrain, demotivatie, onaangepaste kwalificatie en burn-out.

De initiatieven en maatregelen op het vlak van werkbaar werk zijn talrijk en gaan van sensibilisering tot het opleggen van verplichte regelgeving (zoals het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers (cao 104)).

Uit onderzoeken blijkt verder dat medewerkers die fit, betrokken, gezond, tevreden en gemotiveerd aan het werk zijn, langer blijven werken en productiever zijn.

Het voeren van een duurzaam en efficiënt leeftijdsbewust HR-beleid helpt om het hoofd te bieden aan de verschillende uitdagingen waarvoor heel wat bedrijven nu en in de nabije toekomst staan. Er bestaan echter geen pasklare oplossingen. Afhankelijk van de context en de specifieke uitdagingen kan een gerichte actie of globale aanpak een antwoord bieden.

 • Het ziekteverzuim in jouw organisatie verlagen en kosten besparen?
 • Gezonde en fitte medewerkers met goesting langer aan het werk houden?
 • De prestaties, de kwaliteit van het werk en de productiviteit verhogen?

Berenschot kan jou hierbij helpen en voor deze uitdagingen de geschikte acties opzetten en de nodige begeleiding verzekeren.

Onze globale aanpak verloopt als volgt:

 1. Diagnosescan
 2. Actieplan
 3. Uitvoering actieplan
 4. Evaluatie en bijsturing

Wens je begeleiding of expertise in te brengen dan kan je beroep doen op Berenschot voor het volledige traject, een deeltraject of ad-hoc begeleiding.

De rol die Berenschot kan opnemen is hierin divers en afhankelijk van het thema en de uitdaging waarvoor jouw organisatie staat.

 • Uitvoeren van één of meerdere fasen (diagnosescan, begeleiden bij opstellen van actieplan,…)
 • Aanreiken van de tools en instrumenten
 • Opnemen van verscheidene rollen: procesbegeleider, expert, projectleider, opleider,…
 • Voorbereiden en begeleiden van projecten in het kader van het demografiefonds
 • ...

Berenschot neemt het concept “Huis van werkvermogen” van de Finse professor Juhani Ilmarinen als uitgangspunt en werkt voornamelijk op de pijlers: werk, normen en waarden en competenties en talenten.

Thema’s en acties die tegemoet kunnen komen aan deze uitdagingen om “werkbaar werk” te verzekeren:

Interesse in hoe we jou verder kunnen helpen? Bel dan vrijblijvend en vraag naar inlichtingen op het nummer 02/777 06 45.

Demografiefonds – sector chemie, kunststoffen & life sciences

Wenst u een Demografiefonds-dossier in te dienen, maar weet u niet goed welke stappen u hiervoor dient te doorlopen? U kan rekenen op onze hulp!

Wij ondersteunen u in het proces van A-Z en helpen u financiering te verkrijgen voor uw projecten inzake werkbaar werk!

Weet u niet zeker of uw organisatie er baat bij heeft om dergelijk dossier in te dienen? Doe dan hier de korte scan!

Meer informatie