Coaching

Als u medewerkers wilt helpen om het beste uit zichzelf te halen, door hen op een op maat en praktijkgerichte manier te laten ondersteunen, is coaching de aangewezen methode. Het individuele coaching traject helpt de medewerker verder te ontwikkelen en bevordert zowel de prestaties als de werkgoesting!

Doel

Coaching wordt voornamelijk ingezet voor algemene persoonlijke ontwikkeling. Met coaching kunnen verschillende doelen nagestreefd worden:

 • Begeleiden van een medewerker in een nieuwe functie op gedragsmatig vlak
 • Bijsturen van de medewerker in zijn of haar ontwikkelingspunten naar aanleiding van een evaluatie, een beoordeling, een assessment/development center
 • Begeleiding van de medewerker in bepaalde situaties zoals bijvoorbeeld na of tijdens een reorganisatie of bij een verandering in het algemeen
 • Begeleiden van de medewerker bij stressvolle situaties, hoge werkdruk, … burn out
 • Begeleiden van de medewerker in het optimaliseren van de Work-Life Balance
 • Bevorderen van een betere teamwerking
 • Optimaliseren van het leidinggeven en de leiderschapsstijl

Onze aanpak

Elk individueel coaching traject is inhoudelijk uniek en wordt volledig toegespitst op de individuele noden van de coachee en de organisatie.

In een coachingstraject worden een aantal stappen doorlopen (intake, 3partijengesprek, coachingssesies, afronding). Onze coachingsaanpak kenmerkt zich door maatwerk en richt zich op die specifieke aspecten en competenties waar de deelnemer aan wil werken. Na het vaststellen van de doelen, wordt in een aantal bijeenkomsten gewerkt aan het realiseren daarvan. Om persoonlijke ontwikkeling te realiseren helpt het als een ander feedback geeft, voorziet van concrete aanwijzingen en stimuleert/ uitdaagt om nieuw gedrag in de praktijk uit te proberen. In de bijeenkomsten worden de vastgestelde doelen besproken en geoefend, waarna deze door de deelnemer in de praktijk worden gebracht.

Tijdens de individuele coaching wordt zo veel mogelijk aan de hand van actuele en op de praktijk gebaseerde situaties gewerkt aan het realiseren van vooraf vastgestelde leerdoelen. Daardoor snijdt het mes aan twee kanten: de deelnemer ontwikkelt zich en daadwerkelijk voorliggende situaties worden effectiever aangepakt.

Er worden, afhankelijk van de coachingsvraag en -doelstelling, verschillende tools en methodieken ingezet, zoals interactie-oefeningen, kwaliteiten en/of competentiespel, Roos van Leary, vragenlijst rond leerstijlen, My Motivation Insights, …

Over de coaches bij Berenschot

De coaches bij Berenschot zijn ervaren en geschoold en zijn ook gewend om gedrag te duiden, te beoordelen en er heldere feedback op te geven. Bovendien weten zij hoe het er in organisaties aan toe gaat en hebben zij ideeën over wat werkt en wat niet. Door hun ervaring en opleiding weten zij de juiste snaar te raken en bieden een stimulans voor ontwikkeling. Vanzelfsprekend wordt er gewerkt in een strikt vertrouwelijke setting en respecteren de coaches de deontologische regels en afspraken rond coaching.

Kenmerken van onze coaching:

 • Concreet, pragmatisch en actiegericht.
 • Duurzaam, lange termijn doelstelling en -aanpak
 • Stapsgewijze invulling van het traject met aandacht voor de reeds bereikte resultaten en de nog verder te bewandelen weg.
 • Begeleiding door ervaren coaches

Meer informatie