Talent Management

Berenschot benadering

Bij Talentmanagement wordt de focus gelegd op de sterke punten, talenten en interesses van medewerkers. Het aantrekken, ontdekken, ontwikkelen en inzetten van talenten vormt de kern van talentmanagement. Talentmanagement benadert medewerkers vanuit hun sterktes.

Bij competentiemanagement wordt gekeken vanuit de missie, visie en waarden, strategie van de organisatie en worden medewerkers ontwikkeld vanuit een GAP analyse benadering. Bij talentmanagement integreren we wat al aanwezig is bij medewerkers, kijken we naar wat goed werkt en positieve energie geeft!

Talentmanagement, zoals Berenschot het ziet, is een EN-EN verhaal. De organisatie met haar missie, visie en waarden bepaalt de richting en het gewenst gedrag en terzelfdertijd wordt sterk ingezet op het ontwikkelen en benutten van talenten van de medewerkers. De focus op het ontwikkelen van aanwezige competenties en talenten geeft energie aan de medewerkers en verhoogt de werkgoesting. Dit garandeert tevens het behalen van de gewenste resultaten.

De rode draad in dit verhaal is “leiderschap”. Leidinggevenden stimuleren hun medewerkers en geven hen de ruimte en de verantwoordelijkheid om te groeien en te ontwikkelen in de gewenste richting: op naar resultaten! Wanneer medewerkers zich ontwikkelen, ontwikkelt ook de organisatie.

Definitie

Talent is een combinatie vanKunnen, goed in zijn en graag doen”

Talent management is het bewust en systematisch aantrekken, ontdekken, ontwikkelen, inzetten en behouden van talenten in de organisatie met het oog op het behalen van duurzame resultaten.”

Een optimaal Talentmanagement vereist een geïntegreerde HR-aanpak (aantrekken, ontdekken, ontwikkelen, …) waarbij LEIDERSCHAP de rode draad vormt.

Wat bieden we aan?

Aantrekken

Talent recruitment, Assessment centers

Ontdekken

Evaluatieproces, Development center/Talent detection

Ontwikkelen

Coaching, Training, 360° feedback, Leadership Development Programs, talentgesprekken, POP, TOP

Inzetten

Loopbaan-/carrièreplanning, teamdesign

Behouden

Satisfaction/engagement survey

Algemeen

Appreciative Inquiry Methode, HR audit/scan, beloningsmanagement

Downloads

LinkedIn

Meer informatie

Berenschot is certified member of Federgon RSS