Strategy Trends onderzoek 2019: Belgische CEO minder energiebewust dan Nederlandse

De grote aandacht die energie en klimaat hebben in het politiek-maatschappelijke debat werkt nog niet door in het Belgische bedrijfsleven. Dat blijkt uit het Strategy Trends onderzoek dat organisatieadviesbureau Berenschot de voorbije zomer uitvoerde in samenwerking met de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK). Aan het onderzoek naar de belangrijkste strategische trends die spelen voor ondernemers, bestuurders en topmanagers in het Belgische bedrijfsleven namen 132 ondernemers en bestuurders deel.

Slechts 16% van de Belgische respondenten geeft aan dat de energietransitie voortdurend wordt besproken binnen de boardroom en bij slechts 4% van de organisaties heeft het ook daadwerkelijk impact op de strategie. Dit is opmerkelijk, omdat wereldwijd de aandacht voor dit thema steeds groter wordt.

Opvallend is dat het thema energietransitie veel minder speelt in België (16%) indien men vergelijkt met de resultaten van het Strategy Trends onderzoek in Nederland (26%). Mogelijk liggen de problemen in Noord-Nederland die ontstaan door de gasontginning hieraan ten grondslag. Toch blijkt ook dat veel meer Nederlandse bedrijven zich via ‘duurzaamheid’ willen onderscheiden van hun concurrenten (31% vs 16%). In België is kwaliteit hierin nog belangrijker dan in Nederland (58% vs 46%). “Ongetwijfeld speelt het streven van de Belgische klant naar ‘zekerheid’ hierin een rol”, geeft Tom Vansteenkiste, Algemeen Directeur van de NKVK, aan.

Wat het item ‘duurzaamheid’ betreft, geven Belgische CEO’s aan wel degelijk te werken aan bepaalde ingrepen maar dat de Belgische consument vooralsnog niet bereid is hiervoor te willen betalen”, vult Marlon Drent, Consultant Strategie bij Berenschot, aan.

Waar liggen Belgische bestuurders dan wel van wakker? Groei en digitalisering. Deze thema’s komen bij 71% van de bedrijven voortdurend aan de orde. Organisaties lijken te willen profiteren van de gunstige economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en zien kansen voor groei, ondanks de huidige internationale ontwikkelingen zoals handelsoorlogen en instabiele regeringen. Digitalisering kan organisaties helpen deze groei te versnellen. Veel organisaties en bedrijven die zijn ontstaan in een analoge wereld, realiseren zich dat zij hun koers moeten bepalen in de huidige digitale transformatie in een snel veranderende en steeds transparantere wereld. Een nieuw businessmodel is onontkoombaar en digitaal is daarbij de norm.

De impact van digitalisering op de bedrijfsstrategie werd recent nog benadrukt door de organisatorische ingrepen bij KBC, dat zich genoodzaakt zag het kantorennetwerk in te krimpen onder invloed van de snel groeiende digitalisering”, zegt Pieter Strackx, Senior Consultant Strategie bij Berenschot. “Ook het recente faillissement van Thomas Cook is zeker deels te wijten aan een te trage reactie op de digitalisering in de sector”, aldus Pieter Strackx.

De nadruk op digitalisering verklaart in belangrijke mate ook de grote impact van het thema “arbeidsmarkt” op de strategie van organisaties. 43% van de respondenten geeft aan dat arbeidsmarktvraagstukken leidend zijn in de bepaling van de organisatiestrategie. “Door voortschrijdende digitalisering en innovatie zal het type werk de komende jaren sterk veranderen. Uitvoerend en administratief werk worden anders ingericht. De vraag naar hoger en meer technologisch opgeleid personeel overstijgt het aanbod, zogenoemde ’21st-century skills’ worden belangrijker. Er is sprake van een ‘war for talent’ die tot in de boardroom voelbaar is”, besluit Pieter Strackx.

Het volledige rapport van het Strategy Trends Onderzoek is te downloaden via volgende link:

https://www.berenschot.nl/algemene-onderdelen/download-voorwaarden/strategy-trends-belgie-2019/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berenschot heeft meer dan 80 jaar ervaring met strategische en beleidsvraagstukken, telt 350 medewerkers wereldwijd en heeft vestigingen in Nederland, België, de Nederlandse Antillen en Zuid-Afrika.

De Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK) helpt al bijna 120 jaar Nederlandse bedrijven bij het zakendoen in België en Luxemburg en vice versa. Als onafhankelijke ledenvereniging verleent NKVK hiervoor zakelijke diensten binnen de domeinen handelsbevordering, kennisoverdracht, netwerking, lobbying en individuele begeleiding.

Voor meer informatie: contacteer Pieter Strackx (pieter.strackx@berenschot.be; +32495403328) of Tom Vansteenkiste (tom.vansteenkiste@nkvk.be, +32492317109)

Meer informatie