Strategieformulering

Strategische dialoog

Hoe bepaal ik wat mijn organisatie wel moet doen en wat niet? Hoe maak ik de juiste keuzes die draagvlak hebben bij alle stakeholders? Hoe mobiliseer ik belanghebbenden voor de uitvoering?

Wellicht heeft u zelf ondervonden dat de totstandkoming en implementatie van een strategie vaak een moeizaam en langzaam proces is. Toch is het mogelijk om binnen afzienbare tijd een onderscheidende en haalbare strategie te formuleren. Met de Berenschot Strategische Dialoog®kunnen we alle benodigde analyses maken, kunnen we in samenspraak met uw organisatie strategische opties genereren en kunt u de juiste keuzes maken.

aanpak

De tijd van eerst goed studeren, volledig uitgewerkte plannen maken, die bespreken met stakeholders en daarna implementeren, is voorbij.

Ontwikkelingen gaan razendsnel en lijken steeds complexer en minder eenduidig. In het proces van strategievorming moet recht worden gedaan aan de snelheid en complexiteit van ontwikkelingen. Strategievorming moet leiden tot snellere successen en dus tot tijdverdichting tussen formuleren en realiseren: formulering en implementatie schuiven steeds meer in elkaar.

Dat vraagt om een aanpak om de juiste keuzes te kunnen maken die ook draagvlak hebben, waardoor ze direct in actie kunnen worden omgezet. Een aanpak die relevante belanghebbenden ervoor mobiliseert en motiveert. Dat is strategievorming volgens de aanpak van de Berenschot Strategische Dialoog. Met onze aanpak krijgt u meer dan een goed plan alleen. Voor ons is strategievorming, naast inhoud, ook een proces voor het creëren van betrokkenheid door dialoog tussen u en uw stakeholders over de toekomst van uw organisatie.