Strategie Audit

Volgt uw bedrijf de juiste strategische koers?

De Strategie Audit helpt u snel en grondig te beoordelen of uw strategie voldoende helder is en voldoende perspectief biedt voor het opstellen van uw businessplannen voor het komende budgetjaar. De ervaren adviseurs van Berenschot geven u en uw directieteam een compleet beeld van hoe de onderneming er strategisch voor staat.

strategieaudit

Wat krijgt u als resultaat?

U krijgt u een eindrapport met een beoordeling van uw strategie op de volgende punten:

  1. Is de strategische richting duidelijk?
  2. Is de strategie haalbaar?
  3. Is de strategie voldoende samenhangend en consistent?
  4. Is de strategie voldoende onderscheidend?

Daarnaast doen wij op dimensies die als knelpunt worden beoordeeld, aanbevelingen tot verbetering. Verder bespreken wij het eindrapport in uw directiecomité of managementteam.

Hoe gaan wij te werk?

De Strategie Audit kent de volgende stappen:

  1. Analyse van ter beschikking gestelde documenten (strategie, businessplan, innovatieplannen, implementatieplannen, managementrapportages, organisatie- structuur, enz).
  2. Interviews met sleutelspelers.
  3. Analyse Berenschot, inclusief benchmarks.
  4. Rapportering.
  5. Bespreking met opdrachtgever.