Scenarioplanning en toekomstverkenningen (Strategie)

Op welke ontwikkelingen moet u inspelen? Hoe kan uw omgeving eruit zien over een paar jaar? Hoe kan uw organisatie in verschillende toekomstscenario's succesvol zijn? Wanneer hebt u voor het laatst kritisch gekeken naar de markt en uw stakeholders? Ziet u de toekomstige kansen om een voorsprong op de concurrentie te nemen?

Het enige dat we zeker weten over de toekomst, is dat deze onzeker is. Dat maakt de toekomst onvoorspelbaar. Maar ondanks de onvoorspelbaarheid, is de toekomst wel voorstelbaar. Scenarioplanning helpt bij het vormen van plausibele toekomstbeelden. Toekomstige winnaars zijn in staat sneller signalen op te pikken en om te zetten in nieuwe diensten en producten. En dat helpt om nu al in te springen op toekomstige kansen. Scenarioplanning helpt om vastgeroeste overtuigingen over de toekomst van uw organisatie los te laten en rekening te houden met veranderingen die anders buiten beeld zouden blijven.

Berenschot helpt uw organisatie de onzekere toekomst te benoemen, in te schatten en ermee om te gaan. Dit doen wij door samen met u en uw organisatie scenario's te formuleren: onze experts organiseren bijeenkomsten waarin u en uw eigen mensen deelnemen. Externe bronnen en experts zijn cruciaal om nieuwe informatie te verzamelen.

scenarioplanning

De acht stappen van scenarioplanning kunnen georganiseerd worden in een periode van drie weken tot drie maanden.

Scenarioplanning met Berenschot is nooit een vrijblijvende oefening. Het resultaat is altijd een helder beeld van uw strategische opties. Wij leggen de verbinding met de strategie en sturen aan op het formuleren van keuzen en activiteiten. Zo bouwen we met u een veerkrachtige strategie.