Fusies & overnames (Strategie)

Welke kansen biedt een fusie of overname? Welke risico's loopt u? Hoe krijgt u een beeld van de mogelijke synergie? Welk bedrijf is geschikt voor overname? Wat is een reële waardering of prijs?

In feite spelen bij een fusie of overname gelijktijdig een strategisch-organisatorisch proces en een onderhandelingsproces. Het eerste proces moet leiden tot een helder beeld van de toegevoegde waarde van het over te nemen bedrijf voor uw strategie. En - na een eventuele overeenkomst - tot de integratie van die delen van de ondernemingen die nodig zijn voor de beoogde synergie. Het onderhandelingsproces is erop gericht een overeenkomst tot stand te brengen tegen een reële overnameprijs. Dat kan overigens ook tot de conclusie leiden dat een overeenkomst niet haalbaar is.

Fusies en overnames vormen een lastige materie. Berenschot ondersteunt u graag bij het behalen van uw synergiedoelen. Wij hebben ruime ervaring met fusies en overnames en (postfusie) integratieprocessen en kunnen u in alle fasen van het traject terzijde staan.

fusiesovernames

In de prefusie-voorbereiding kan Berenschot ondersteunen bij tal van aspecten:

  • Het onderbouwen van de strategische keuze voor een fusie.
  • Het verkennen van de benodigde en mogelijke synergie.
  • Het zoeken naar een geschikte overname- of fusiekandidaat.

Ook voor postfusie-integratie heeft Berenschot de noodzakelijke ervaring in huis om u te ondersteunen bij alle aspecten van het integratieproces, zoals operations, organisatie en governance, HRM, belonen, communicatie, bedrijfscultuur en changemanagement. Dat stelt ons in staat alle deelprojecten onder één verantwoordelijke te brengen, wat de aansturing vereenvoudigt en het proces versnelt.