Business modellen (Strategie)

Hoe zijn onderscheidend vermogen en toegevoegde waarde verankerd in activiteiten en organisatie? Dragen mijn resources bij aan de resultaten? Hoe robuust is mijn business model? Een business model beschrijft de wijze waarop een organisatie waarde creëert, levert en behoudt.

Iedere organisatie heeft een business model, maar niet iedere organisatie heeft er zicht op. Kent u uw business model? Wie is eigenlijk die klant die u ‘moet' ontzorgen? Welke toegevoegde waarde levert u dan? En even zo belangrijk, waarmee verdient u uw geld?

Met het Business Model canvas kan voor iedere organisatie een of meer unieke business modellen worden opgesteld. Berenschot biedt u graag inzicht in uw huidige business model en leert u zelf, samen met uw managementteam, nieuwe modellen te ontwikkelen.

businessmodel