Strategisch Advies

Is je strategie gericht op je toekomstige klanten? Hoe meet je je succes? Hoe blijf je de concurrentie voor? Is het tijd om te consolideren of om te expanderen? Hoe blijf je groeien als de lokale markt krimpt?

Op deze en andere vragen zoeken wij samen een antwoord. Strategie is het maken van duurzame keuzes om visie en missie te realiseren. Keuzes die het verschil maken, realistisch zijn en draagvlak hebben bij alle stakeholders.

Een goed plan alleen is niet goed genoeg: organisaties kunnen hun doelen alleen in samenwerking met andere organisaties realiseren. Strategie kan dan ook niet zonder actieve inbreng van de omgeving. Daarnaast kan het proces van strategievorming niet zonder het mobiliseren van degenen die het plan moeten uitvoeren. Berenschot hanteert daarom een strategieproces waarin dialoog met externe en interne betrokkenen centraal staat. Zowel voor strategieformulering als -implementatie. Keuzes maken voor de lange termijn heeft impact op de korte termijn.

Een nieuwe koers uitstippelen is een avontuurlijk traject. Het vergt vertrouwen in de inhoud: maakt u de juiste keuzes? En vertrouwen in de betrokkenen: staat iedereen erachter en doen ze straks ook mee? Berenschot is al jarenlang een vertrouwde partner voor strategische vragen. Als geen ander hebben wij ervaring met, en kennis van, ondernemingen en not-for-profitorganisaties in diverse sectoren. We bieden u vakinhoudelijke scherpte in analyses, betrouwbare procesvoering en door stakeholders gedragen uitkomsten die werkelijk tot actie leiden.

Waarom Berenschot?

Ervaring:

Berenschot viert in 2018 zijn 80-jarig jubileum. We hebben ons ontwikkeld tot een bedrijf met een breed portfolio aan expertisen en diensten. Vol trots kijken we naar ons verleden, en met veel vertrouwen naar de toekomst.

Stijl:

De Berenschot-adviseurs worden gekenmerkt door een pragmatische, nuchtere en menselijke stijl waarbij de ingezette consultants nauw samenwerken met managers en medewerkers op het terrein.

Resultaten:

Onze adviseurs beperken zich niet tot het aanduiden van en rapporteren over organisatieverbeteringen maar zijn in staat om deze met betrokkenheid van alle belanghebbenden daadwerkelijk te realiseren én te verankeren binnen uw onderneming.

Ervaring met kleine én grote ondernemingen:

We beseffen dat de noden en de middelen verschillen voor kleine en grote organisaties en passen onze aanpak aan.

Unieke inzichten en tools:

Bv. strategie enquête, eBoardroom, overhead benchmark database, contacten met financier, ...