Deelnemen aan de My Reward Benchmark 2019?

Verhoog uw inzicht in de Belgische arbeidsmarkt door deelname aan onze salarisenquête.

Salarisbenchmarking is één van de bouwstenen om uw verloningsbeleid jaar na jaar actueel en relevant te houden. Dat is belangrijk, uw verloningsbeleid draagt immers bij tot het bereiken van de strategische doelstellingen van uw organisatie en tot het aantrekken, motiveren en behouden van talentvolle medewerkers. Bij het ontwikkelen of bijsturen van uw verloningsbeleid houdt u best rekening met uw externe marktcompetitiviteit. Hiermee kan « My Reward Benchmark by Berenschot » u bijstaan.

« My Reward Benchmark by Berenschot » is een jaarlijkse salarisenquête uitgevoerd op de Belgische arbeidsmarkt door Berenschot in samenwerking met Group S en Securex. De enquête bestaat uit meer dan 170 referentiefuncties, gegroepeerd in 12 functiefamilies, die aanwezig zijn in het merendeel van de ondernemingen en professionele organisaties (Algemene Directie, Productie, Techniek, R&D, Logistiek & Aankoop, Marketing, Verkoop, Kwaliteit, Financiën, HR, ICT en Algemene Diensten).

De resultaten worden u ter beschikking gesteld door middel van een flexibele tool die u toelaat de markt te analyseren en uw salarissen te positioneren volgens verschillende criteria (grootte van de onderneming, geografische sector, activiteitsector, leeftijd, functie, functiefamilie, en -niveau).

De rapporten zijn online toegankelijk en kunnen worden gedownload naar de meest gangbare rekenblad-programma’s.

Hoe kan u deelnemen?

U levert uw salarisgegevens aan uiterlijk op 12 juli 2019 (week 28). De resultaten zijn beschikbaar vanaf
30 september 2019 (week 40). U beschikt dan gedurende 1 jaar over de resultaten van de salarisenquête.

Vanaf dit jaar is in de deelnameprijs steeds assistentie, bij de matching van uw functies op de referentiefuncties, inbegrepen. U vindt hieronder een overzicht van uw deelname mogelijkheden.

Recurrent Participant Pack

Het « Recurrent Participant Pack », voorbehouden voor organisaties die deelgenomen hebben aan vorige editie(s) van My Reward Benchmark en/of over een valide, intern functieclassificatiesysteem beschikken, bestaande uit:

  • Eén jaar toegang tot de nieuwe resultaten vanaf 30 september 2019 en
  • Controle door Berenschot van de koppeling van uw functies aan deze van de enquête door Berenschot
  • Voor een totaalprijs van € 625,00

New Participant Workshop Pack

Een « New Participant Pack » optie, geschikt voor organisaties die tot op heden nog niet hebben deelgenomen aan My Reward Benchmark en niet over een valide, intern functieclassificatiesysteem beschikken, bestaande uit:

  • Eén jaar toegang tot de nieuwe resultaten vanaf 30 september 2019, en
  • Een workshop bij Berenschot in het « koppelen » van uw functies aan deze van de enquête voor een totaalprijs van € 900,00

New Participant In House Pack

  • Eén jaar toegang tot de nieuwe resultaten vanaf 30 september 2019, en
  • Een halve dag in-house advies in het « koppelen » van uw functies aan deze van de enquête voor een totaalprijs van € 1.125,00

Pack+?

  • U kan elk Pack ook uitbreiden tot een Pack +, waarbij u 4 uur in-house consultancy ontvangt over het gebruik van de tool, het analyseren en vergelijken van uw resultaten t.o.v. de markt en implicaties voor uw salaris
  • Berenschot bereidt deze sessie grondig voor en geeft u een halve dag in-house advies over het gebruik van de tool, uw positionering t.o.v. de markt en wat dit kan betekenen voor uw salarisbeleid.
  • Deze adviesverlening verhoogt het gekozen Pack met een vaste prijs van € 1.500,00. tot een Pack +

Indien u één van onze packs wilt kiezen, gelieve het inschrijvingsformulier in te vullen.

Berenschot garandeert een vertrouwelijke en beveiligde behandeling van uw gegevens en dit conform de GDPR-regelgeving.

(*) prijzen exclusief 21% BTW

Deelnameformulier My Reward Benchmark

Probeer nu zelf!

Meer informatie